Αρ. Πρωτ. 323/3-6-2018

Θέμα: Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας

            Την Πέμπτη 24/5/2018, αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Ηλιόπουλο. Τα θέματα που τέθηκαν αποτελούσαν ομόφωνες αποφάσεις Διοικητικών Συμβούλιών.

Το πρώτο θέμα που τέθηκε είναι το νέο οργανόγραμμα. Η Ομοσπονδία επιμένει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας με αρ.πρωτ 233/26-5-2016 καθώς και αυτές που περιγράφονται στο έγγραφο προς την Διοίκηση του οργανισμού στις 28/7/2017. Πεποίθηση μας είναι ότι οι προτάσεις αυτές έχουν σκοπό την διευκόλυνση της λειτουργίας του οργανισμού στις νέες απαιτήσεις. Σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά υπήρξε συζήτηση, ενδιαφέρον και προβληματισμός επί των προτάσεων της Ομοσπονδίας για το Οργανόγραμμα από την πολιτική ηγεσία.

Ιδιαίτερα τέθηκαν τα ζητήματα της δυνατότητας συμμετοχής  των συναδέλφων Μηχανικών στις κρίσεις για προϊσταμένους, το ζήτημα της μη υπαγωγής της Στατιστικής στον εκάστοτε Διοικητή, το ζήτημα της παραμονής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, της αναβάθμισης της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης, η μετεξέλιξη μεγάλων ΚΠΑ σε Διευθύνσεις, και  όλα τα άλλα αιτήματα όπως έχουν κατατεθεί.

Για τους συναδέλφους με δικαστικές αποφάσεις ζητήθηκε να βρεθεί τρόπος να αρθεί το καθεστώς ομηρίας με κατάθεση τροπολογίας για τη μη άσκηση ένδικων μέσων από πλευράς του οργανισμού. Από πλευράς υπουργείου αναφέρθηκε η περίπτωση του ΥΠ.ΠΟ στην οποία προέκυψαν νομικά ζητήματα από το νομικό συμβούλιο του κράτους, που εμποδίζουν την υλοποίηση της τροπολογίας. Στο τραπέζι έπεσε για πρώτη φορά από πλευράς του υπουργείου το ενδεχόμενο διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ με αυξημένη μοριοδότηση. Από την  πλευρά μας  τονίσαμε πως η οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι άμεσα εφαρμοστέα.

Για τα δίδακτρα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ζητήθηκε να εφαρμοστεί το ΦΕΚ της απόφασης του ΔΣ ΟΑΕΔ ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι που σπουδάζουν να αποζημιώνονται. Από πλευράς υπουργείου ζητήθηκε να αποσταλούν περισσότερα στοιχεία για το θέμα.

Θετική ανταπόκριση υπήρξε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του νόμου για τις κατασκηνώσεις των παιδιών των υπαλλήλων, ώστε από του χρόνου να συμπεριλαμβάνονται και οι ημερήσιες κατασκηνώσεις και ΚΔΑΠ.

Για τα προγράμματα απασχόλησης ζητήθηκε να μην μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στην έναρξη τους και να γίνουν ενέργειες να εκδοθούν προγράμματα Ν.Ε.Ε από τον οργανισμό. Υπήρξε ενημέρωση ότι επίκειται τέτοιο νέο πρόγραμμα και ότι είναι στους σκοπούς του υπουργείου η έκδοση νέων.

Επίσης επισημάνθηκε από πλευράς της ομοσπονδίας, ότι πρέπει να λυθούν τα προβλήματα με το Π.Σ.Κ.Ε που έχει εκθέσει υπαλλήλους και οργανισμό, πριν προχωρήσουν σε έκδοση νέων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Έγινε λεπτομερής ανάλυση για την αναγκαιότητα καταβολής των εξόδων κίνησης ώστε να αποζημιώνονται οι συνάδελφοι, που διανύουν τεράστιες αποστάσεις για την πραγματοποίηση των θεσμοθετημένων ελέγχων.

Ζητήθηκε να διορθωθεί η υπουργική απόφαση που ρυθμίζει την επιμήκυνση των δόσεων των δανείων των υπαλλήλων. Υπήρξε η διαβεβαίωση ότι το ζήτημα θα τακτοποιηθεί.

Ζητήθηκε ο ανασχεδιασμός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού καθώς και να λαμβάνουν οι υπάλληλοι του οργανισμού εισιτήρια.  

Ζητήθηκε να προχωρήσει ο οργανισμός στην χορήγηση εισιτήριών για εκδηλώσεις πολιτισμού και βιβλία. Απαντήθηκε ότι είναι στις προθέσεις και στους σχεδιασμούς του υπουργείου η χορήγηση εισιτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ζητήθηκε να μην αργοπορήσουν οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών για τους ΒΝΣ. Ενημερωθήκαμε ότι είναι προς έκδοση η υπουργική απόφαση που θα τις ρυθμίσει.

Επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της κατάρτισης από τον οργανισμό με γνώμονα το θετικό έργο που έχουν να παρουσιάσουν τα πιστοποιημένα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ. Ο υφυπουργός δήλωσε είναι στις προθέσεις του υπουργείου να συνεχιστεί αυτό.

Θα ακολουθήσει νέα συνάντηση αφού μελετηθούν από την μεριά του υπουργείου τα θέματα τα οποία τέθηκαν, ώστε να υπάρξουν και οι ανάλογες απαντήσεις.

Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για τα δίκαια αιτήματα μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                                                             ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Κ.