Αρ.Πρωτ 604/5-12-2022

Προς: Διοικητή ΔΥΠΑ

Πρόεδρο ΑΣΕΠ

Κύριοι,

Με την Αρ. Πρωτ.: 151836 24/12/2021 εκδόθηκε η προκήρυξη ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη 540 εργασιακών συμβούλων με οκτάμηνες συμβάσεις. Από την αρχή επισημάναμε το παράλογο του πράγματος, να προσλαμβάνονται δηλαδή συμβασιούχοι, για θέσεις εργασίας που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η προκήρυξη ωστόσο εκδόθηκε, οι αιτήσεις έγιναν, τα προσωρινά αποτελέσματα εκδόθηκαν και οι επιτυχόντες προσελήφθησαν, με τα προσωρινά αποτελέσματα, εκπαιδεύτηκαν, σήκωσαν μανίκια και ρίχτηκαν στη μάχη.

Την Παρασκευή, 2/12/2022, εκδόθηκαν για δεύτερη φορά τα οριστικά αποτελέσματα!!!

Από τα οριστικά αποτελέσματα απουσίαζαν τα ονόματα 150 συναδέλφων, που εργάστηκαν για περίπου 8 μήνες, απέκτησαν εμπειρία και περίμεναν την ανανέωση της σύμβασης, προκειμένου να συνεχίσουν την εργασία τους.

Σε όλο αυτό το διάστημα, οι συνάδελφοι που ασχολήθηκαν με τη ΣΟΧ1/2022 εργάστηκαν πολύ πάνω από τις δυνάμεις τους. Εργάστηκαν σ' ένα περιβάλλον που απουσίαζε ο συντονισμός από τον Διοικητή και η ενημέρωση από το ΑΣΕΠ. Απουσίαζε επίσης, η δυνατότητα επικοινωνίας με τον ανάδοχο.

Όλα αυτά οδήγησαν στο αποτέλεσμα:

1. Να εξαντλούνται οι συνάδελφοι που ασχολήθηκαν με την έκδοση των αποτελεσμάτων, ΣΟΧ1/2022, να υβρίζονται και να απαξιώνονται, χωρίς να έχουν ευθύνες.

2.   Να βγουν εκτός εργασίας 150 εργαζόμενοι, που εργάστηκαν για 8 μήνες με τα προσωρινά και έχτισαν τον εργασιακό τους βίο βασισμένοι στη χρηστή διοίκηση, στην αρχή της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών, στην   αρχή της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

3. Να επικρατεί αίσθημα απόλυτης αδικίας και στους συναδέλφους που αποχωρούν (δεν ολοκλήρωσαν τα τρία οκτάμηνα) και σ' αυτούς που θα τους αντικαταστήσουν (αφού θα έχουν δύο και όχι τρία οκτάμηνα).

4.   Να καταλαμβάνουν τελικά τις θέσεις (μετά τα οριστικά αποτελέσματα) των 150 εκτοπισθέντων, άλλοι με πολύ λιγότερα μόρια.

5.   Να επικρατεί η απόλυτη αναστάτωση στις υπηρεσίες μας.

Μετά τα παραπάνω, και επειδή

α. Η μετάφραση δεν προσδίδει περισσότερα μόρια ούτε αλλάζει την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

β. Η γνησιότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας μπορεί να επαληθευθεί.

γ. Η αναγκαιότητα μετάφρασης έχει εν μέρει καταργηθεί για το δημόσιο τομέα (αρ. 58 ν. 4674/2020). Κατά συνέπεια η αναζήτηση της μετάφρασης του τίτλου θα μπορούσε να γίνει και με συμπληρωματική πρόσκληση, δεδομένου ότι αυτή η αναγκαιότητα φάνηκε εκ των υστέρων και αφορούσε άνω του 40% των συμμετεχόντων,

ζητούμε άμεσα την ύπαρξη πρωτοβουλιών, από το Διοικητή της ΔΥΠΑ και τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, που θα επιλύουν το πρόβλημα και θα δίνουν τη δυνατότητα στους συναδέλφους που είναι εκτός των οριστικών, να παραμείνουν τελικά και να αποκατασταθεί (στο βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει) το κλίμα αναβρασμού, αδικίας και αμφισβήτησης του ΑΣΕΠ και της Διοίκησης της ΔΥΠΑ.

Για το ΔΣ

ο Πρόεδρος    ο Γ.Γραμματέας 

Μακράκης Γ.     Τηλιγάδας Κ.