Αρ.Πρωτ 608/28-12-2022

Θέμα:  «Σχετικά με την αίτηση όχλησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους»

 

Σε σχέση με τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΑΔΕΔΥ και την αίτηση όχλησης, διευκρινίζουμε ότι η αίτηση αφορά διακοπή παραγραφής σε περίπτωση που ο υπάλληλος διεκδικήσει στη συνέχεια δικαστικά διαφορές που προκύπτουν από το πάγωμα μισθολογικού κλιμακίου ετών 2016-2017. Απαιτείται δηλαδή ένας δικαστικός αγώνας, προφανώς με εντελώς αβέβαιη κατάληξη.

 

Σε κάθε περίπτωση, όποιος συνάδελφος επιθυμεί να διεκδικήσει δικαστικά τις διαφορές που προκύπτουν, μπορεί να υποβάλλει την αίτηση όχλησης είτε προς τον φορέα (ΔΥΠΑ) είτε προς το ΝΣΚ. Η αίτηση όχλησης (διακοπής παραγραφής), δεν δημιουργεί από μόνη της καμιά ελπίδα δικαίωσης. Θεωρούμε πως η συνδικαλιστική διεκδίκηση είναι αυτή που πρέπει πάντα να προτάσσουμε.

 

                Για το ΔΣ

 

ο Πρόεδρος      ο Γ.Γραμματέας

Μακράκης Γ.        Τηλιγάδας Κ.