Αρ. Πρωτ. 183 / 11 -10 – 2015

Προς Ενώσεις – Μέλη μας

Πρόσκληση σε τακτικούς αντιπροσώπους 

Σας προσκαλούμε στις εργασίες του 32ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας που θα γίνει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 και Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Συνεδρίου.
  2. Διοικητικός Απολογισμός.
  3. Οικονομικός Απολογισμός.
  4. Τροποποίηση Καταστατικού.

Παρακαλούμε όλες τις Ενώσεις – Μέλη μας να ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως τους συνέδρους για την διεξαγωγή του συνεδρίου και να προτείνουν θέματα προς συζήτηση (αν υπάρχουν) έτσι ώστε να ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρακαλούμε να μας αποστείλετε ονομαστική κατάσταση των συνέδρων που θα συμμετάσχουν.