Σχετικά με την πορεία εκπόνησης του νέου Οργανογράμματος του ΟΑΕΔ, η Διοίκηση του Οργανισμού ενημερώνει το προσωπικό του Οργανισμού για τα εξής :

  1. Αναμένεται να κατατεθεί από τον αρμόδιο ανάδοχο ολοκληρωμένη πρόταση του νέου Οργανογράμματος του Οργανισμού.
  2. Η Διοίκηση θα μελετήσει την  πρόταση του αναδόχου και, μετά τις απαραίτητες αλλαγές, θα ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων και θα θέσει προς διαβούλευση τη δική της πρόταση.