ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Ιστοσελίδα: www.oyoaed.gr

Αρ. Πρωτ. 199 / 15-12 – 2015

Προς: Όλες τις υπηρεσίες

Ενώσεις-Μέλη μας

Θέμα: «Επιμήκυνση δόσεων προσωπικών δανείων»

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΑΕΔ η με αρ. πρωτ. 181/7-10-2015 πρόταση της Ομοσπονδίας για επιμήκυνση των δόσεων των προσωπικών δανείων των συναδέλφων. Η απόφαση του ΔΣ θα προωθηθεί για Υπουργική απόφαση και ΦΕΚ

. Θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη  του ζητήματος