Κοινή Ανακοίνωση για δικαστική διεκδίκηση εξόδων κίνησης εργαζομένων ΟΑΕΔ

  1. Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ
  2. Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τη θετική δικαστική απόφαση για την καταβολή εξόδων κίνησης στους δικηγόρους του ΟΑΕΔ, η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών λειτουργών ΟΑΕΔ και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, αποφάσισαν να  προτείνουν στους εργαζόμενους στον Οργανισμό  τη δικαστική διεκδίκηση για την πενταετία 2011-2016

Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε καταθέσει σχετικό υπόμνημα προς τη διοίκηση του ΟΑΕΔ  (ΑΠ70/18-3-2014) καθώς και ερώτημα προς το ΓΛΚ το οποίο απάντησε ότι τα έξοδα κίνησης καταβάλλονται εφόσον πραγματοποιούνται.

Οι Ομοσπονδίες αφού διερεύνησαν το θέμα και πήραν οικονομικές προσφορές από τρία δικηγορικά γραφεία κατέληξαν ομόφωνα στην παρακάτω πρόταση:

Ø Το κόστος για την κάλυψη της δικαστικής δαπάνης για τη διεκδίκησηανά υπάλληλοπου θέλει να συμμετάσχει ανέρχεται το ποσό των 35 ευρώ για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ και 40 ευρώ για τους μόνιμους υπαλλήλους. Η δικαστική αυτή δαπάνη προκαταβάλλεται. Η διαφορά της δαπάνης αιτιολογείται λόγω μεγαλύτερου κόστους της διαδικασίας στα Διοικητικά Δικαστήρια. Το ποσό αυτό αφορά και καλύπτει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς δικαιοδοσίας (πρώτο, δεύτερο και τρίτο) στην περίπτωση που εκδοθεί  θετική πρωτόδικη απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση (δηλαδή αρνητικής πρωτόδικης Απόφασης) το κόστος για το παράβολο της Έφεσης (που πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί ατομικά και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου)  θα επιβαρυνθεί ατομικά ο υπάλληλος που θέλει να προχωρήσει.

Ø Ως δικηγορική αμοιβήΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ, μόνο δηλαδή  για την περίπτωση θετικής δικαστικής έκβασης και αμετάκλητης είσπραξης των ποσών που διεκδικεί κάθε υπάλληλος  και όταν αυτά του καταβληθούν  ορίζεται ποσοστό 3,5 % επί του καθαρού ποσού των  τελεσιδίκως επιδικασθέντων αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό που προκαταβλήθηκε για την κάλυψη της δικαστικής δαπάνης. 

  • Διαδικασία συμμετοχής :Κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την  επισυναπτόμενη φόρμα και μαζί με το καταθετήριο του ποσού θα την στείλει  στο  email:info@perpataris.grμε την ένδειξηΟΑΕΔ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣμε κοινοποίηση Σε ένα από τα παρακάτω emails: για την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ:  , Για την Ομοσπονδία εκπαιδευτικών :

Τα χρήματα θα κατατίθενται  στο λογαριασμό του Δικηγορικού Γραφείου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :IBANGR1401 7155 8000 6558 1063 17 677. Η προθεσμία συμμετοχής είναι από την Παρασκευή 10 Μαρτίου έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου. Μετά την καταβολή των χρημάτων θα ακολουθήσει η έκδοση των νόμιμων παραστατικών (ΦΠΑ 23 %).

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 2011-2016

ΕΠΩΝΥΜΟ..............................................................................................

ΌΝΟΜΑ..................................................................................................

ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ......................................................................................

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………….……………..………….…..

ΠΟΛΗ ………………………………………………ΝΟΜΟΣ ………………………………………..……..

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ……………..…………………………………………………………………..…………….

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …...…………………………………………………………………

ΟΙΚΙΑΣ : ..….…………………………………………………………………..

ΚΙΝΗΤΟ :………………………………………………………email:............

ΑΦΜ: ………………………………………. ΔΟΥ : ………………….………………………….

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ:  

ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ : ……………./…………./……………….