ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Αρ. Πρωτ. 221 / 11 -3 – 2016

Προς Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης

κ. Στυλιανό Κλάδη

Κοιν.: Διοικήτρια ΟΑΕΔ,

κ. Μαρία Καραμεσίνη

         Διευθυντή Γραφείου Διοικητή,

κ. Αναστάσιο Πεχλιβανίδη

Θέμα: «Μεταφορά υπολοίπων κανονικών αδειών έτους 2015»

          Κ. Γενικέ,

Λόγω ιδιαίτερα μεγάλου φόρτου εργασίας πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν κάνει χρήση του συνόλου της κανονικής άδειας έτους 2015.

Παρακαλούμε  όπως εξετάσετε τη δυνατότητα τα υπόλοιπα αδείας έτους 2015 να δοθούν μέχρι και 31/12/2016.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και η διευκόλυνση των εργαζομένων να λάβουν άδεια κατά το χρονικό διάστημα που την έχουν πραγματικά ανάγκη.

 

  Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας 

 

Μακράκης Γ.               Ρέππας Ι.