ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Ιστοσελίδα: www.oyoaed.gr

Αρ. Πρωτ.226 / 12 -4 – 2016

Προς τις Ενώσεις Μέλη μας

Προς Όλες τις Υπηρεσίες

Θέμα: «Διεκδίκηση Εξόδων Κίνησης – Παράταση – Διευκρινήσεις»

Σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των εξόδων κίνησης και σε συνέχεια της από 31/3/2016 ανακοίνωσής μας σαςυπενθυμίζουμε  ότι, λόγω και της αποχής των δικηγόρων,έχει δοθείπαράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Συνεπώς, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην από κοινού δικαστική διεκδίκηση με την εποπτεία της Ομοσπονδίας μας μπορούν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Προς αποφυγήν κάθε είδους παρερμηνείας διευκρινίζουμε ότι τα ΔΣ της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ, έχουν εκδώσει κοινή ανακοίνωση με την οποία κίνησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία και ανέθεσαν τον χειρισμό της υπόθεσης στο δικηγορικό γραφείο Δ. Περπατάρη κ Συνεργατών. Μια πρόταση από άλλο δικηγορικό γραφείο που διακινήθηκε με emailδεν έχει σχέση με τηνπρόταση  αυτήκαι ουδεμία εποπτεία μπορούμε να αναλάβουμε σχετικά.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα εκ νέου την πρόταση της Ομοσπονδίας με διευκρινίσεις για το παράβολο εφέσεως το οποίο θα καταβληθεί μόνο σε περίπτωση αρνητικής πρωτόδικης απόφασης.