Αρ. Πρωτ. 232 / 23 -5 – 2016

Προς την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ,

κ. Καραμεσίνη Μαρία.

Θέμα: « Το δικαίωμα στην ανεργία…. Ανεργία Σπουδαστών ΙΕΚ»

           Σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει για το δικαίωμα κατοχής ή όχι κάρτας ανεργίας από σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. και τη συνακόλουθη, μετά από καταγγελίες, εγκύκλιο της διοίκησης για τη διαγραφή των καρτών των σπουδαστών ΙΕΚ, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

         1.      Η αναδρομική διαγραφή από τα μητρώα ανέργων προκαλεί ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και θέτει εν αμφιβόλω, την αξιοπιστία του Οργανισμού, αλλά και τη νομιμότητα των υλοποιημένων προγραμμάτων, αφού για παράδειγμα έχουν ήδη ολοκληρωθεί προγράμματα, τα οποία απαιτούσαν την κατοχή δελτίου ανεργίας ή μοριοδοτούσαν διαστήματα ανεργίας.

2.      Η αναδρομική διαγραφή από τα μητρώα ανέργων σπουδαστών ΙΕΚ, δημιουργεί συνθήκες άνισης αντιμετώπισης, αφού ναι μεν τα δημόσια ΙΕΚ μπορεί να υποχρεωθούν να προσκομίσουν μητρώα σπουδαστών δεν δύναται όμως ο Οργανισμός να υποχρεώσει τα ιδιωτικά ΙΕΚ να πράξουν το ίδιο.

3.      Η αναδρομική αναζήτηση επιδομάτων ανεργίας από πολίτες που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, σε μια εποχή γενικευμένης οικονομικής δυσπραγίας θα προκαλέσει έντονες και δίκαιες διαμαρτυρίες (ήδη συμβαίνει) και αδυναμία επιστροφής των αχρεωστήτως  καταβληθέντων ποσών.

4.      Το υπάρχον νομικό πλαίσιο δημιουργεί σπουδαστές δύο κατηγοριών, αφού επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την εγγραφή στα μητρώα ανέργων των φοιτητών σε ΑΕΙ ΤΕΙ, αλλά απαγορεύει την εγγραφή των σπουδαστών ΙΕΚ…

5.      Θεωρούμε ότι ο γενικός κανόνας για την ιδιότητα του ανέργου  «διαθέσιμος  στην αγορά εργασίας» είναι εκείνος που αποδίδει καλύτερα την ιδιότητα αυτή και αποδεικνύεται ποικιλοτρόπως ότι είναι αναγκαίο να οριστεί ξεκάθαρα ποιος είναι άνεργος με τρόπο που να μην επιτρέπονται διαφορετικές ερμηνείες. Ζητούμε άμεση νομοθετική ρύθμιση, η οποία με ξεκάθαρο τρόπο θα ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα το οποίο αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον Οργανισμό. 

Το πλήθος των νομοθετημάτων και των ερμηνευτικών εγκύκλιων εξακολουθούν να  προκαλούν σύγχυση σε διοίκηση και διοικούμενους, να δημιουργούν ζήτημα εμπιστοσύνης και να βάλλουν ευθέως κατά της γενικής αρχής της εμπιστοσύνης του πολίτη στη Δημόσια Διοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργεί βιαστικά και ανάλογα με τις καταγγελίες που δέχεται, αλλά οργανωμένα και δίκαια απέναντι στην πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αυτή των ανέργων.

Καλούμε τη διοίκηση του Οργανισμού και τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας να προχωρήσουν γρήγορα στην σωστή επίλυση του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από τη ορθή ερμηνεία των κοινοτικών οδηγιών, αλλά και της κοινής λογικής. 

Προτείνουμε ο ΟΑΕΔ να πάρει την πρωτοβουλία και  να αναγάγει στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (1897/2000) την αντιμετώπιση του σπουδαστή των ΙΕΚ και του τακτικά επιδοτούμενου άνεργου

«Τα άτομα χωρίς εργασία, που συμμετέχουν σε σπουδές ή κύκλους κατάρτισης δεν θεωρούνται άνεργα παρά μόνον, εάν είναι «διαθέσιμα για εργασία» και σε «αναζήτηση εργασίας»…(Παρ. Ι, Κανονισμός ΕΚ 1897/2000)

Από τον άνωθεν αναφερόμενο Κανονισμό προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι σπουδαστές των ΙΕΚ που είχαν εγγραφεί στα μητρώα του Οργανισμού μας και για τους οποίους έχει ανακύψει το θέμα, είχαν δώσει προτεραιότητα στην αγορά εργασίας, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος διαγραφής. Η ιδιότητα της ανεργίας τους προκύπτει ξεκάθαρα από το ότι είτε έχουν εργαστεί πριν ξεκινήσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ, είτε από την εγγραφή τους στα μητρώα των ανέργων του ΟΑΕΔ για την ανεύρεση εργασίας.

Την σημερινή εποχή κατά την οποία η ανεργία έχει πιάσει ταβάνι και οι ευέλικτες μορφές εργασίας τείνουν να γίνουν ο κανόνας στην αγορά εργασίας δεν μπορεί να θεωρούμε ότι το να παρακολουθείς για 4 ώρες ημερησίως ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε καθιστά μη διαθέσιμο για εργασία. Δεν είναι επίσης λογικό να υπάρχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι εργάζονται αλλά εκείνοι οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν βρει εργασία να μην θεωρούνται άνεργοι!

 Αναφέρουμε επίσης πως κατά το παρελθόν υπήρξαν υπουργικές αποφάσεις που καθόριζαν τα κριτήρια χορήγησης υποτροφίας στους σπουδαστές των ΙΕΚ οι οποίες προέβλεπαν επιπλέον μόρια εφόσον ο σπουδαστής κατείχε κάρτα ανεργίας! Και αναρωτιόμαστε εύλογα… Υπάρχει συνέχεια στη δημόσια διοίκηση;

Τελειώνοντας επισημαίνουμε την ανάγκη κάθε φορά που ο ΟΑΕΔ είναι να δράσει διοικητικά  να εξετάζει προσεκτικά το μέγεθος και τις συνέπειες των διοικητικών του πράξεων. Να επιλύει και να εξομαλύνει ως εκφραστής της κοινωνικής πολιτικής οτιδήποτε ανατρέπει την ισορροπία της. Να κατοχυρώνει το κύρος της υπόστασης του και να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια σε όλους τους πολίτες είτε αυτοί είναι τα στελέχη του ίδιου του ΟΑΕΔ είτε αυτοί είναι οι άνεργοι. Έναν τέτοιον Οργανισμό θέλουμε...