ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

 

                                                                                      Αρ. Πρωτ. 243 / 19 -7 - 2016

                                                                                       Προς τις Ενώσεις –μέλη μας

                                                                                        Προς όλες τις Υπηρεσίες

Θέμα: Εντολές άμεσης αναζήτησης στοιχειών

                                                                                         

Πολλές  φορέςκαι για ζητήματα υψηλής σπουδαιότηταςη διοίκηση του Οργανισμού παρεμβαίνει στη λειτουργία των ΚΠΑ αποσπασματικά και μη ρεαλιστικά αναζητώντας στοιχεία «τώρα» ή ζητώντας να διεκπεραιωθούν εργασίες «εντός της ημέρας».  Έχουμε  θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα πολλές φορές, αναγκαζόμαστε, όμως, να επανέρθουμε μιας και οι τακτικές αυτές επαναλαμβάνονται.  

 Καθώς βρισκόμαστε ήδη, εν μέσω θέρους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υπηρεσίες του Οργανισμού, θέλουμε να επισημάνουμε ότι:

Οι "ανύπαρκτες"  πολλές φορές προθεσμίες υλοποίησης των εντολών, που τίθενται από την Ιεραρχία του Οργανισμού στους Υπαλλήλους, χωρίς σαφείς οδηγίες και διευκρινίσεις, αν μη τι άλλο προσβάλλουν τους συναδέλφους στα ΚΠΑ, υποβαθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες και προβληματίζουν αναφορικά με το κύρος και την αξιοπιστία του Οργανισμού.

Βασικό γνώρισμα μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης είναι ο επιτελικός προγραμματισμός, συνοδευόμενος από μια συνοχή και συνέχεια στη λειτουργία της.

Οι διοικητικές ενέργειες πρέπει να εντάσσονται σε έναν συλλογικό προγραμματισμό, πρέπει να ακολουθούν  ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να συνοδεύονται από ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση της υλοποίησης του προγραμματισμού. Και, βεβαίως, θα πρέπει, αυτονοήτως, να εντάσσονται στο πλαίσιο του εφικτού, ένα πλαίσιο που δεν υπερβαίνει, σε επίπεδο κοινής λογικής, τις δυνατότητες των υπαλλήλων, ένα πλαίσιο που δεν υπερβαίνει το χώρο και το χρόνο.

Επειδή το φαινόμενο του «αιφνιδιασμού»  και της άμεσης αναζήτησης στοιχείων επαναλαμβάνεται από τη μεριά της διοίκησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επειδή τα προβλήματα στα ΚΠΑ είναι γνωστά (έλλειψη προσωπικού, προβλήματα στα μηχανογραφικά συστήματα κλπ) ζητάμε από τη Διοίκηση -  ιδίως εν όψει του θέρους όπου πολλοί υπάλληλοι έχουν προγραμματίσει τις ολιγοήμερες διακοπές τους- να μην προβαίνει σε τελεσίγραφα και ανεφάρμοστες εντολές, ζητάμε  για μία ακόμη φορά, σωστό προγραμματισμό, ενημέρωση, συνεννόηση! 

                                                             Για το ΔΣ

 

  Ο Πρόεδρος                                Ο Γ. Γραμματέας

 

Μακράκης Γεώργιος                      Σπύρου Σπύρος