ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

Με αφορμή το υπ αριθμό πρωτ.:77598  έγγραφο της Διοίκησης, που αφορά στην αφαίρεση της δυνατότητας τροποποίησης στοιχείων συναλλασσομένων από τους «κοινούς χρήστες του ΟΠΣ»  και τη μεταβίβαση της σχετικής  αρμοδιότητας μόνο στους Προϊστάμενους των Τμημάτων Ασφάλισης και Απασχόλησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων,  στους οποίους θα αποστέλλονται τα αιτήματα τροποποίησης στα βασικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης) επισημαίνουμε ότι δεν κατανοούμε το γεγονός, σε μια εποχή που θα έπρεπε να καταβάλλεται προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας, η διόρθωση βασικών στοιχείων των συναλλασσομένων να  αποτελεί μέρος της γραφειοκρατίας και εν τέλει της δυσλειτουργίας ενός Οργανισμού με τεράστιο όγκο συναλλασσομένων.
 Δεν κατανοούμε, επίσης, την έλλειψη εμπιστοσύνης στους «κοινούς θνητούς-χρήστες του συστήματος», οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι πρόσωπο με πρόσωπο με τους συναλλασσόμενους ανέργους και για τυχόν λάθος στα βασικά στοιχεία, θα πρέπει να ακολουθείται ολόκληρη διαδικασία, χρονοβόρα και κοστοβόρα,  τη στιγμή πού οι υπηρεσίες "στενάζουν" από έλλειψη προσωπικού.
Ζητούμε από τη Διοίκηση την άμεση απόσυρση του σχετικού εγγράφου. 

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Μακράκης Γεώργιος           Σπύρου Σπυρίδων