Αρ. Πρωτ. 252 / 17 -10 - 2016

                                                                                               Προς τις Ενώσεις –μέλη μας

                                                                                                                          Προς όλες τις Υπηρεσίες

Συνάδελφοι ,

Με  αφορμή τα  προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων (περιορισμένος αριθμός) για την αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνειών σας αποστέλλουμε  συνημμένα την Υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο ύψος της αμοιβής των ελέγχων καθώς και στο ελεγκτικό πεδίο, το οποίο όπως θα διαπιστώσετε είναι αρκετά διευρυμένο και δίνει τη δυνατότητα ανάθεσης ελέγχων σε πολλά αντικείμενα και παροχές του Οργανισμού.

Υπενθυμίζουμε επίσης, παλαιότερο αίτημα της Ομοσπονδίας (αρ.πρωτ.:175/31/7/2015) προς τη διοίκηση για την πλήρη εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης (έλεγχοι επιδοτούμενης ανεργίας). Το αίτημα αυτό έτυχε της αποδοχής από τη μεριά της διοίκησης.

Έχουμε ζητήσει και αναμένουμε από  τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ την έκδοση σχετικής οδηγίας, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαροι  και κοινοί οι όροι που αφορούν τόσο το ελεγκτικό πεδίο όσο και το πλήθος των αναθέσεων.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Μακράκης Γεώργιος           Σπύρου Σπύρος