ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                         Αρ. Πρωτ. 254 / 19 -10 - 2016

                                                                                               Προς: Διοικήτρια του       Οργανισμού  κ. Μαρία Καραμεσίνη    

Θέμα: Προβλήματα υπηρεσιών

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε έτσι ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα με τη διαχείριση των μικροδαπανών στο πληροφοριακό σύστημα των προμηθειών. Είναι αδιανόητο οι ακριβοπληρωμένοι ανάδοχοι να μην προβαίνουν σε μια τόσο απλή αλλαγή και να αναγκάζονται οι υπηρεσίες για οποιαδήποτε δαπάνη όσο μικρή και να είναι αυτή να ακολουθούν τη σύνθετη διαδικασία που προβλέπεται για τις μεγάλες δαπάνες(τρεις προσφορές και έγκριση από ΔΣ ΟΑΕΔ!). Έτσι επιβαρύνεται όχι μόνο η λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και εκείνη του ΔΣ που ενώ θα έπρεπε να ασχολείται με ζητήματα στρατηγικής σημασίας του Οργανισμού και τρόπους ανακούφισης των ανέργων, ασχολείται με την έγκριση μικροδαπανών, 50 ευρώ.

   Πολλά προβλήματα παρατηρούνται επίσης κατά τις υποδείξεις ανέργων στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας (25-29), προβλήματα που σχετίζονται και με το Πληροφοριακό σύστημα, αλλά και με το  σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος, προβλήματα που εξουθενώνουν τους εργαζόμενους και απαξιώνουν τον Οργανισμό. Ζητούμε την άμεση παρέμβαση της διοίκησης για διευκρινίσεις που θα διευκολύνουν τη δουλειά των συναδέλφων και θα βελτιώνουν τη σχέση τους με τους συναλλασσόμενους.

   Παρακαλούμε, τέλος εν όψει της χειμερινής περιόδου, να μεριμνήσετε έτσι ώστε οι υπηρεσίες του Οργανισμού να προμηθευτούν έγκαιρα πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικά στις υπηρεσίες της Β. Ελλάδας,  όπου οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές και, κυρίως, στις  ευαίσθητες υπηρεσίες ΒΝΣ, στις οποίες φιλοξενούνται παιδιά, είναι αδήριτη ανάγκη η έγκαιρη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

          Επειδή γενικά τα προβλήματα των υπηρεσιών χρονίζουν και τα έχουμε επισημάνει κατά καιρούς (ΟΠΣ, Καθαριότητα, Προγράμματα, Στέγαση κλπ), παρακαλούμε   να τα δείτε με τη δέουσα προσοχή ενόψει και  της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Ομοσπονδίας μας στις 4 Νοεμβρίου  όπου θα παρθούν αποφάσεις  για περαιτέρω δράση.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Μακράκης Γεώργιος           Σπύρου Σπύρος