ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                         Αρ. Πρωτ. 255 / 7 -11 - 2016

                                                                                             Προς τις Ενώσεις –μέλη μας

                                                                                   Προς όλες τις Υπηρεσίες

 

Θέμα: Σχετικά με αποτελέσματα και αποφάσεις από Πανελλαδική Συνδιάσκεψη πρωτοβάθμιων Σωματείων

Την Παρασκευή, 4/11/2016, πραγματοποιήθηκε Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μεταξύ των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τις επτά Ενώσεις – Μέλη της Ομοσπονδίας μας. Επίσης, η Διοικήτρια του Οργανισμού κ. Μαρία Καραμεσίνη, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας, παρευρέθηκε στη Συνδιάσκεψη και ενημέρωσε το σώμα για μια σειρά θεμάτων που της ετέθησαν. 

Αναλυτικότερα:

Οργανόγραμμα ΟΑΕΔ

Η Διοικήτρια ανέφερε ότι είναι προς ολοκλήρωση η πρώτη φάση της διαβούλευσης καθώς και  ότι, μέχρι στιγμής, έχει κάνει δεκτό μέρος των αιτημάτων της Ομοσπονδίας. Όπως ανακοίνωσε, παραμένει το EURES στη Διεύθυνση Συντονισμού. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται, τελικά, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στη Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Συντονισμού, αφού καλύπτεται, όπως είχαμε τονίσει, από το Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών  της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε ερώτησή μας για το αν παραμένουν στο Οργανόγραμμα ως άτυπες δομές οι ΒΝΣ του Οργανισμού, η Διοικήτρια απάντησε ότι  διερευνάται και συζητείται σε σχέση και με τον Κανονισμό λειτουργία τους. Επισημάναμε, για μία ακόμη φορά, ότι το θεωρούμε αδιανόητο για ένα σύγχρονο Οργανόγραμμα και ότι θα εξακολουθήσουμε να διεκδικούμε την ένταξή τους στο Οργανόγραμμα ως Τμήματα.

Η Διοικήτρια δεσμεύτηκε ότι, εντός των ημερών, θα δοθεί στην Ομοσπονδία  η ολοκληρωμένη τελική πρόταση της Διοίκησης για την πρώτη φάση του Οργανογράμματος. Παράλληλα, θα δοθεί για διαβούλευση η δεύτερη φάση του, που θα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες  Διευθύνσεων και Τμημάτων, τον αριθμό των οργανικών θέσεων, τα ΚΠΑ, τα γραφεία ΕΚΟ κ.ά.

Από πλευράς μας, μετά τις πρώτες ανακοινώσεις και εν αναμονή της  κατάθεσης των τελικών προτάσεων της Διοίκησης και της έναρξης της δεύτερης φάσης της διαβούλευσης, δηλώνουμε την επιφύλαξή μας στον σχεδιασμό του Οργανογράμματος και παραμένουμε σταθεροί στις απόψεις μας, όπως είχαν διατυπωθεί στην με Αρ. Πρωτ. 233 / 26-5 – 2016, ανακοίνωσή μας, αλλά και στα λοιπά έγγραφα που είχαμε αποστείλει στη Διοίκηση.  Ολοκληρωμένες απόψεις και σχέδιο δράσης  θα εκφράσουμε αφού δοθούν από τη Διοίκηση η τελική πρόταση της πρώτης φάσης και τα προς διαβούλευση στοιχεία της δεύτερης φάσης. Ξεκαθαρίζουμε δε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει σύμπτωση απόψεων σε βασικά ζητήματα δεν θα υπάρχουν, για εμάς, και  καταληκτήριες ημερομηνίες για τη διεκδίκηση ενός άρτιου Οργανογράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων και των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό!

Πληροφοριακά Συστήματα

Σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα που παρατηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει μετ' επιτάσεως, η Διοικήτρια επανέλαβε ότι γίνονται προσπάθειες για βελτιώσεις των προβλημάτων. Μας ενημέρωσε, επίσης, ότι έχει ξεκινήσει  η διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού για την  αγορά νέου εξοπλισμού (HARDWAR).  και  πως  είναι σε  εξέλιξη τα έργα   αναβάθμισης (με ADSL /VDSL / ΣΥΖΕΥΞΙΣ)  των δικτυακών συνδέσεων των Υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι  δε μπορεί να συνεχιστεί η προβληματική αυτή η κατάσταση που βγάζει εκτός ορίου εργαζόμενους και συναλλασσόμενους πολίτες.

Για το θέμα των πληροφοριακών συστημάτων η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ αποφάσισε – ζήτησε :

Ειδική μνεία, κατά τη Συνδιάσκεψη, έγινε στο έργο συναδέλφων από τη μηχανογράφηση, οι οποίοι, με τις προτάσεις τους και τις ενέργειές τους, αναβαθμίζουν τα πληροφοριακά συστήματα και εξοικονομούν τεράστια ποσά για τον Οργανισμό, ενώ, παράλληλα, διευκολύνεται το έργο των συναδέλφων και επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού. Με τη συμβολή των συναδέλφων αυτών γίνεται αυταπόδεικτη η αναγκαιότητα απαγκίστρωσης του Οργανισμού από συμπράξεις και συμβάσεις με ιδιώτες που απορροφούν τεράστια ποσά χωρίς κατά τη γνώμη μας το ανάλογο αποτέλεσμα.

    Η Ομοσπονδία εκφράζει δημοσίως τις ευχαριστίες της προς όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν προς αυτήν την κατεύθυνση και ειδικά στον συνάδελφο Άγγελο Βώρο, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Καθαριότητα

 Για το ζήτημα της καθαριότητας, η Διοικήτρια επανέλαβε  ότι η εργολαβία που υπάρχει είναι αποτέλεσμα εφαρμογής δικαστικής απόφασης και ότι η Διοίκηση κινείται στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας. Ως Ομοσπονδία απαιτούμε η λειτουργία των υπηρεσιών μας να είναι στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας, όπως αυτό ορίζεται από το νόμο. Ζητούμε επίσης δε την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και τον αυστηρό έλεγχο των εργολάβων καθαριότητας. Ζητούμε τέλος, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καθώς, όπως από καιρό έχουμε αποδείξει και αναδείξει, είναι και από άποψη κόστους προς την κατεύθυνση του δημοσίου συμφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η υπάρχουσα κατάσταση! Σε κάποιες περιπτώσεις (ΒΝΣ, ΚΠΑ) η κατάσταση  ξεπερνά το επιτρεπτό όριο και θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση...

Στέγαση Υπηρεσιών

Όσον αφορά στην προβληματική στέγαση αρκετών Υπηρεσιών, ζητήθηκε από τις Ενώσεις η καταγραφή των προβληματικών κτηρίων καθώς και των αναξιοποίητων ακινήτων του Οργανισμού, προκειμένου να υπάρξει μια συνολική διεκδίκηση. Σημειώνουμε, βεβαίως, το αυτονόητο: ότι οι ενέργειες αυτές έπρεπε ήδη να έχουν γίνει από τη Διοίκηση!

Προγράμματα ΟΑΕΔ

Σχετικά με τα προγράμματα που εκπονεί ο Οργανισμός ζητήσαμε τη δοκιμαστική εφαρμογή τους, μαζί με συναδέλφους χειριστές των σχετικών προγραμμάτων,  πριν την υλοποίησή τους. Ζητούμε επίσης την έγκαιρη ενημέρωση των Υπαλλήλων του Οργανισμού για τα νέα προγράμματα και όχι την ενημέρωσή τους από δημοσιογραφικές πηγές ή ακόμη χειρότερα από τους πολίτες…

Έλεγχοι

Όσον αφορά τους ελέγχους που διεξάγονται από συναδέλφους έγινε δεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας μας - το οποίο, θυμίζουμε, σας είχαμε αποστείλει με προηγούμενη ανακοίνωσή μας - για την  εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ως έχει.  Ζητούμε, επίσης, την ένταξη στο φυσικό αρχείο μιας σειράς από διοικητικές ελεγκτικές ενέργειες, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός των βασικών καθηκόντων και εκτός ωραρίου, όπως για παράδειγμα ο δειγματοληπτικός αναδρομικός έλεγχος σε επιδόματα ανεργίας.

Καθημερινότητα Υπαλλήλων

 Επισημάνθηκε, εκ νέου, ο φόρτος εργασίας των υπαλλήλων στον "πρωταγωνιστικό",  Οργανισμό της χώρας και η έλλειψη προσωπικού, μετά και την ανάληψη ρόλων σε εφαρμογή του προγράμματος αναδιοργάνωσης και την αύξηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, από επιλογές καταγραφής στοιχείων. Ειδική αναφορά έγινε στα ΚΠΑ που αντιμετωπίζουν το κύμα των εποχιακών ανέργων. Αυτά τα ΚΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο, τουλάχιστον για το διάστημα που το μαζικό κύμα εγγραφών αναγκάζει τις Υπηρεσίες να διαφοροποιούν τον προγραμματισμό τους. Όσον αφορά και παλαιότερη επισήμανση της Ομοσπονδίας σχετικά με τις εντολές άμεσης  αναζήτησης   στοιχειών αποφασίστηκε η κήρυξη αποχής από τα σχετικά καθήκοντα κάθε φορά που συνάδελφοι γίνονται παραλήπτες τέτοιων εντολών.

Για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και την άρση των εμφανιζόμενων παθογενειών ζητούμε την ευελιξία της Διοίκησης για γρήγορη επίλυση των ανακύπτουσων αναγκών των υπηρεσιών μας.

Σχεδιαζόμενη περικοπή επιδομάτων

Όσον αφορά στο ζήτημα της περικοπής  των επιδομάτων προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια ανέργους, συνταξιούχους κλπ) κατ' απαίτηση των δανειστών.

Ως Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, δηλώνουμε, για άλλη μια φορά, την κατηγορηματική αντίθεσή μας και απαιτούμε αντί μειώσεων να δοθούν  στην επίθεση κατά της ανεργίας τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί υπέρ ΟΑΕΔ αλλά παρακρατούνται υπέρ … άλλων. 

Τα χρήματα που παρακρατούνται από τον ΟΑΕΔ είναι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών που προορίζονται για τη στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους. 

Είναι αδιανόητο την ώρα που η ανεργία αποτελεί τη μεγαλύτερη γάγγραινα της ελληνικής κοινωνίας να συζητάμε για περαιτέρω  συρρίκνωση και περικοπή επιδομάτων.

Προσλήψεις προσωπικού, αναγνώριση συμβάσεων έργου

Λίγο πριν τον ανασχηματισμό υπήρξε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο οποίος ενημέρωσε ότι έχει υπογράψει 260 προσλήψεις για τον ΟΑΕΔ και ότι η σχετική προκήρυξη θα εκδοθεί μέσα στο έτος. Για τις επιπλέον 100 θέσεις και γενικά για επιπλέον αναγκαίες προσλήψεις για τον Οργανισμό ανέφερε ότι αυτό θα  γίνει αρχές του 2017.

Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων με σύμβαση έργου έγινε κοινή συνάντηση με τη νομική του σύμβουλο όπου εκτιμήθηκε ότι δεν χρειάζεται  νομοθετική ρύθμιση αλλά ίσως ερμηνευτική εγκύκλιος. Για το θέμα θα υπήρχε συνάντηση μεταξύ της νομικού συμβούλου του Υπουργού και Υπηρεσιακών Παραγόντων, ωστόσο οι εξελίξεις αναβάλουν ίσως την τελική επίλυση του δίκαιου αυτού αιτήματος. Θεωρούμε πάντως ότι υπάρχει συνέχεια στο κράτος και ότι η αλλαγή του Υπουργού δεν θα επηρεάσει την ολοκλήρωση της προσπάθειας

Όσον αφορά στα Οργανογράμματα είπε ότι υπάρχει ένα περιθώριο προς τα πάνω της τάξεως του 25-20% για την δημιουργία κενών Οργανικών θέσεων και ότι αναμένει την Ολοκλήρωσή τους αρχές του 2017 για να προχωρήσει η εθελοντική κινητικότητα.

Για το ζήτημα της ενσωμάτωσης των συναδέλφων που υπηρετούν με δικαστικές αποφάσεις ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη μια διαβούλευση για συνολική λύση του προβλήματος…

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες ,

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ παραμένει σταθερή στις απόψεις της και τις αποφάσεις της, που στον πυρήνα τους έχουν την ενότητα των Υπαλλήλων του Οργανισμού,  την προστασία όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εργασία, την ουσιαστική εξυπηρέτηση των συναλασσόμενων με τον ΟΑΕΔ πολιτών (ο ΟΑΕΔ υπάρχει για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών), την καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών, την αγαστή συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, την αποφυγή των συγκρούσεων, και  την ποιοτική παροχή υπηρεσιών.

Επειδή όλα τα παραπάνω είναι αλληλένδετα και επειδή θεωρούμε πως τα συνδικαλιστικά όργανα είναι για να εκφράζουν τους φόβους, τις αμφισβητήσεις και τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται, σας δηλώνουμε ότι παραμένουμε πιστά προσηλωμένοι σε αυτό το πλαίσιο, μακριά από διχαστικές λογικές και διασπαστικές φωτοβολίδες. Με σοβαρότητα, με συνεργασία, με ενότητα και ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος των εργαζομένων.

Με βάση τις παραπάνω βασικές αρχές, σας καλούμε  σε ενεργοποίηση και σε έναν συνεχή και αδιάκοπο διάλογο, με ανταλλαγή απόψεων για προτάσεις, δράσεις και αντιδράσεις. 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

 

Μακράκης Γεώργιος           Σπύρου Σπύρος