ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                            Αρ. Πρωτ.259 / 29 -11 - 2016

                                                                                     Προς: ΚΠΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

            

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ συμμετέχει την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ για τον Νομό Λέσβου, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας.

Τα ελληνικά νησιά, που τόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν, είναι προφανές ότι δεν μπορούν ν’ αντέξουν την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, είναι αντίθετο στην κοινή λογική, στην επιδίωξη για καταπολέμηση της ανεργίας και στην προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας

Μακράκης Γεώργιος               Σπύρου Σπύρος