ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                         Αρ. Πρωτ. 260 / 2 -12 - 2016

                                                                                               Προς τις Ενώσεις –μέλη μας

                                                                                               Προς όλες τις Υπηρεσίες


Θέμα: Τροπολογία για Ιδιωτικά γραφεία Ευρέσεως Εργασίας


Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ με έκπληξη ενημερώθηκε για την τροπολογία που κατέθεσε η νέα Υπουργός Εργασίας και αφορά στη διεύρυνση και διευκόλυνση της λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας. Δυστυχώς, η σκληρή πραγματικότητα της "επιδημιολογικής εξάπλωσης" της ανεργίας, δεν αντιμετωπίζεται με διατάξεις τύπου placebo. Σύμφωνα με την άποψή μας, τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας απορροφούν κονδύλια και ανακυκλώνουν την ανεργία.


Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αξιοποίηση των κονδυλίων και των πόρων που έχουν ήδη εισπραχθεί για την στήριξη των ανέργων, η στήριξη της πραγματικής εργασίας και όχι της ανακύκλωσης της ανεργίας θα έπρεπε να είναι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης. Η πραγματικά ενδεδειγμένη και αξιόπιστη λύση είναι η ενδυνάμωση του μοναδικού Δημόσιου Φορέα Απασχόλησης, του ΟΑΕΔ, η οποία θα δημιουργούσε συνθήκες πραγματικής στήριξης των ανέργων, απαγκιστρωμένες από ιδιωτικά συμφέροντα και συνάδουσες με το κοινωνικό κράτος. Αυτή θα έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα των Υπουργών Εργασίας, ένας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, με τα εχέγγυα εκείνα που ταιριάζουν στην ονομασία του!!!

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος            Ο Γ. Γραμματέας
Μακράκης Γεώργιος       Σπύρου Σπύρος