Συνάδελφοι

Με έκπληξη διαβάσαμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ στην συνεδρίαση του στις 13. 12. 2016 κατά την οποία το ΔΣ αποφάσισε την λήψη απόφασης και την υποβολή γνώμης προς το Υπουργείο Εργασίας για έκδοση Υ.Α. με την οποία καθορίζονται μέτρα ελέγχου της ανεργίας δικαιωμάτων υποχρεώσεων καθώς και επιβαλλόμενων κυρώσεων των μη επιδοτούμενων ανέργων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε υποχρεώσεις.

Σε μια εποχή με υπερβολικά υψηλή ανεργία, με αυξανόμενους τους δείκτες στους μακροχρόνια ανέργους, με ουσιαστικό αποκλεισμό από την αγορά εργασίας  ηλικιακών ομάδων, όπως στους άνω των 50 ετών, με αυξημένα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας  στις ηλικιακές ομάδες έως 29 ετών, με πλέον ελαστικές μορφές απασχόλησης σαν διέξοδο για τους «τυχερούς» από την μακροχρόνια ανεργία, ο Οργανισμός που υπηρετούμαι έρχεται να τιμωρήσει όσους αποδεδειγμένα λέει, δεν αναζητούν εργασία.

Ένας Οργανισμός που χρησιμοποιεί αναξιόπιστα εργαλεία (ΟΠΣ) δανεισμένα από ιδιωτικές εταιρίες, που ουσιαστικά παρεμποδίζουν την προσπάθεια των εργαζομένων να προσφέρουν στους ανέργους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες σύζευξης.  

Η ανεργία όμως δεν είναι ατομική ευθύνη είναι μια κατάσταση στην οποία το άτομο εισέρχεται εφόσον επικρατούν κάποιες συνθήκες. κοινωνικοοικονομικές. Η ανεργία είναι κατεξοχήν κοινωνικό πρόβλημα με οικονομικές προεκτάσεις ,πολυσύνθετο που επηρεάζει την ψυχοσύνθεση του ατόμου που την βιώνει.

Ο Οργανισμός θα πρέπει να απεμπλακεί από τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες μεταφοράς όλων των προβλημάτων που μαστίζουν τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία στην σφαίρα του ατομικού.

Ο Οργανισμός θα πρέπει να ασχοληθεί με την ενίσχυση του ανέργου στην αναζήτηση εργασίας με διάφορους τρόπους, αλλά μέχρι εκεί .Μέχρι εκεί παρεμβαίνει ο Οργανισμός . Δεν τιμωρεί.

Θεωρούμε απαράδεκτο εκλεγμένοι εκπρόσωποι εργαζομένων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ  να έχουν συμβάλλει με την ψήφο τους στην επικύρωση τέτοιων  αποφάσεων.

Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του  Οργανισμού να αποσύρει την απαράδεκτη απόφαση του,  το Υπουργείο εργασίας να μην εκδώσει απόφαση με την οποία θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη προσωπική κατάσταση, την οποία βιώνει ο κάθε άνεργος ξεχωριστά.   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Μπαζιάνας Γεώργιος                                                                  Μακρή Κλεονίκη