ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                   Αρ.  Πρωτ. 266  6/2/2017

Προς κ. Διοικήτρια ΟΑΕΔ, κ. Μαρία Καραμεσίνη

Θέμα: Κατάταξη Υπαλλήλων σε ΜΚ και αναπροσαρμογή επιτοκίων

Με αφορμή ερωτήματα πολλών συναδέλφων σχετικά με την καθυστέρηση ένταξης των υπαλλήλων στα νέα Μισθολογικά Κλιμάκια, σας υπενθυμίζουμε ότι το ζήτημα αυτό το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές. Ωστόσο, η γραφειοκρατία φαίνεται να είναι ανίκητη, ιδίως σε ζητήματα που μπορούν να αποφέρουν έστω μικρό όφελος στους εργαζόμενους.

Επειδή από 1/1/2017 θα εφαρμοστούν πρόσθετες κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές, που ίσως απορροφήσουν και αυτές τις μικρές αυξήσεις που προκύπτουν από το νέο μισθολόγιο,

Επειδή πολλοί συνάδελφοι περιμένουν μεγαλύτερες μισθολογικές διαφορές  από μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία

Επειδή υπάρχει όντως μεγάλη καθυστέρηση σε όλα τα ανωτέρω

Επιθυμούμε, με ευθύνη της διοίκησης, να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων διευθύνσεων (Διοικητικού –Οικονομικών και Περιφερειακών Διευθύνσεων) και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια. Προς τούτο, να ενισχυθούν, προσωρινά έστω, με προσωπικό οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει πρόβλημα και να προχωρήσει άμεσα η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.

Για  το θέμα της αναπροσαρμογής των επιτοκίων περιμένουμε, ως ύστατη λύση,  να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα τους ενός μηνός, όπως ενημέρωσε το ΔΣ του ΟΑΕΔ η διευθύντρια οικονομικών. 

                                                           Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας

Μακράκης Γεώργιος             Σπύρου Σπύρος