ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail: omosp.ypal.oaed@gmail.com

                                                                          

                                                                       Αρ. Πρωτ. 329/5-9-2018

                                                                                   

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την τροποποίηση της ΥΑ για τα προσωπικά δάνεια  υπαλλήλων  ΟΑΕΔ

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την υπ' αριθμ πρωτ. 323/3-6-2018 ανακοίνωσή μας, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Ηλιόπουλος έκανε δεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας και προχώρησε σε τροποποίηση της υπ' αριθμ. 191745/05/2006 Υπουργικής Απόφασης.

Συγκεκριμένα, με την από 1.8.2018 τροποποιητική Απόφαση του Υπουργού, δίνεται πλέον η δυνατότητα  στους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ  που έχουν λάβει ή θα λάβουν δάνεια από τον Οργανισμό, να εξοφλήσουν το δάνειο τους είτε σε ίσες μηνιαίες δόσεις (Δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, εξόφληση σε 12 δόσεις κοκ) είτε με αίτησή τους προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ σε διπλάσιες δόσεις.(Δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, εξόφληση σε 24 δόσεις κοκ)

Διευκρινίζουμε δηλαδή, ότι με τη νέα απόφαση δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής και εθελοντικής  εφαρμογής για τον διπλασιασμό των δόσεων των προσωπικών δανείων.   

                Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Κ.