ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                             

                                                                       Αρ. Πρωτ. 334/25-9-2018

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για έκβαση δικαστικών διεκδικήσεων

            Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρώτη Δικαστική Απόφαση για τον ΟΑΕΔ, η οποία δικαιώνει τους συναδέλφους ΙΔΑΧ για τα δώρα Πάσχα,  Χριστουγέννων και το επίδομα  αδείας. Αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης για τους τακτικούς υπαλλήλους.
Σας ενημερώνουμε επίσης  ότι  η αγωγή της Ομοσπονδίας εναντίον του ΟΑΕΔ  για την άρνηση καταβολής εξόδων κίνησης απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό και έχει ασκηθεί έφεση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                                                        ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Κ.