Πρόγραμμα

35ου Συνεδρίου

Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Πέμπτη, 27/9/2018

09:00    Προσέλευση –Νομιμοποίηση Συνέδρων

09:30   Εκλογή  Οργάνων Συνεδρίου

           Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων/παρεμβάσεις 

11:00  Εισήγηση με θέμα «Η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος   

          στην Ελλάδα και οι προοπτικές τους» (Κατσορίδας   

          Δημήτριος, Ερευνητής, Επιστημονικός συνεργάτης ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

12:00  Εισήγηση με θέμα «Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, 35 Χρόνια

          Ιστορίας (Μακράκης Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Υ. ΟΑΕΔ,

          Κανελλίδης Δ, Δοβρίδης Γ)

13:00  Διάλειμμα

15:00 Διοικητικός Απολογισμός-Διεκδικητικό Πλαίσιο από τον

         Πρόεδρο της Ομοσπονδίας

15:30  Οικονομικός Απολογισμός από τον Ταμία της Ομοσπονδίας και

          Προϋπολογισμός επόμενης περιόδου

15:45  Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής

16:00  Διάλλειμα

16:30 Τοποθετήσεις Συνέδρων για τον Διοικητικό και Οικονομικό

         Απολογισμό.

19:00  Δευτερολογίες Συνέδρων

Λήξη διεργασιών 1ης ημέρας Συνεδρίου

Παρασκευή, 28/9/2017

09:00  Ψηφοφορίες για τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό

          Τοποθετήσεις και Προτάσεις  Συνέδρων για την δράση της

          Ομοσπονδίας την επόμενη περίοδο.

10:30  Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις στο επίκεντρο. Συζήτηση για τη

          λειτουργία και τα επιμέρους προβλήματα των πρωτοβάθμιων

          οργάνων.

12:00   Λήψη αποφάσεων

12:30   Διάλειμμα

14:00   Ανάγνωση πορισμάτων

15:00   Λήξη Συνεδρίου

  

Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ