Με δεδομένο ότι και στον ΟΑΕΔ υπάρχουν συνάδελφοι   που ανήκουν  στην κατηγορία των  εργαζομένων που δικαιούνται  ΒΑΕ καθώς και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ συμμετέχει στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για αύριο Τετάρτη 3 Οκτωβρίου με συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ώρα 12:00 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Διεκδικούμε

1.     Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα έτσι όπως χορηγείται σήμερα.

2.     Επέκτασή του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που το δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί.

3.     Επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, όπως και στους μόνιμους δικαιούχους.

 

Επίσης

 

Επειδή η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) της ΠΟΕ ΟΤΑ με το Ελληνικό Δημόσιο με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου χρόνου προβλέπει ορθώς τη μείωση του ωραρίου από σαράντα (40)  σε τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, των εργαζομένων «Στα αφοδευτήρια, ήτοι ενδεικτικά εργάτες, καθαρίστριες κ.λπ., που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων» χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.

Θεωρούμε ότι η μείωση ωρών για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων είναι μέτρο δίκαιο που πρέπει να επεκταθεί στις υπηρεσίες του Δημοσίου γενικότερα.  Επειδή και στον ΟΑΕΔ απασχολείται προσωπικό της κατηγορίας αυτής(ΚΠΑ/ΕΠΑΣ/ΒΝΣ) ζητούμε την έκδοση ΥΑ που θα ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα στο πλαίσιο της ισότητας και της δικαιοσύνης.

 

 

Για το ΔΣ

                   Ο Πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραμματέας

                Μακράκης Γεώργιος                           Τηλιγάδας Κωνσταντίνος