Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Σας ενημερώνουμε ότι το 35ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ διεξήχθη στην Πάτρα στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τον λόγο έλαβαν 26 ομιλητές με τοποθετήσεις για τον Οργανισμό αλλά και για γενικότερα θέματα (ανεργία, απασχόληση, ώρες εργασίας κ.ά.)

Από τα συμπεράσματα του Συνεδρίου και κατόπιν εισήγησης του ΔΣ, ψηφίστηκε ομόφωνα το ακόλουθο διεκδικητικό πλαίσιο: 

 1. Κατάργηση της παρακράτησης του 30%  από τον ΕΦΚΑ για εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, άμεση απόδοση όλων των ωφελούμενων ποσών και άμεση διοχέτευση των ποσών αυτών στην καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη των ανέργων
 2. Διεκδίκηση για αύξηση/επαναφορά  των μισθών στα προ μνημονιακά έτη
 3. Καταβολή 13 και 14ου μισθού
 4. Καταβολή εξόδων κίνησης
 5. Μείωση ωρών εργασίας/επαναφορά στις 37,5 ώρες  εβδομαδιαίως
 6. Ένταξη των συναδέλφων που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις στο μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού. Ενιαίες εργασιακές σχέσεις για όλους
 7. Επίσπευση έκδοσης νέου Οργανογράμματος  στη βάση των προτάσεων της Ομοσπονδίας
 8. Επίσπευση της διαδικασίας κρίσεων προϊσταμένων με διαφανή κριτήρια
 9. Αίτημα για κατ’  εξαίρεση συμμετοχή του ΟΑΕΔ στη διαδικασία κινητικότητας μέχρι την έκδοση νέου Οργανογράμματος (να μπορεί να προσλαμβάνει και όχι μόνο να διαθέτει προσωπικό σε άλλες υπηρεσίες)
 10. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ειδικά στον τομέα της καθαριότητας, της φύλαξης και των ΒΝΣ ΟΑΕΔ
 11. Εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων, επιτάχυνση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων από εργαζόμενους στον Οργανισμό και όχι από εταιρείες
 12. Καλύτερος συντονισμός και επικοινωνία των κεντρικών υπηρεσιών με τα ΚΠΑ
 13. Αξιοποίηση όλης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού και στέγαση των υπηρεσιών μας σε ιδιόκτητα κτήρια όπου αυτό είναι εφικτό
 14. Οι πρωτοβάθμιες Ενώσεις στο επίκεντρο, προγραμματισμός τακτικών συναντήσεων
 15. Στήριξη και Ενίσχυση  του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΑΕΔ
 16. Αύξηση κατώτατου μισθού και αύξηση του ποσοστού του κατώτατου μισθού για το επίδομα ανεργίας στο 80%. Αύξηση των επιδοτούμενων ανέργων.
 17. Κατάργηση του πλαφόν των 400 ημερών επιδοτούμενης ανεργίας την τελευταία τετραετία για τους επιδοτούμενους ανέργους
 18. Ευέλικτα προγράμματα απασχόλησης χωρίς δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες  που ταλαιπωρούν εργαζόμενους και συναλλασσόμενους (πχ ΠΣΚΕ)
 19. Επιτάχυνση έκδοσης παραχωρητηρίων σε παλαιούς οικισμούς, ολοκλήρωση ημιτελών οικισμών, επισκευή και παράδοση σε όσα διαμερίσματα είναι ακόμα αδιάθετα, συνέχιση της στεγαστικής πολιτικής. Υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να καταβάλουν εισφορές υπερ τ. ΟΕΚ και είναι υποχρέωση του ΟΑΕΔ να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα και όχι να τα αποταμιεύει στην ΤτΕ.
 20. Κοινωνικός τουρισμός για όλους τους εργαζόμενους

Το ΔΣ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε απόλυτη συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες ενώσεις, προκειμένου να διεκδικήσει τα παραπάνω αιτήματα με τον καλύτερο  δυνατό τρόπο και αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, (θεσμικά και κινηματικά), η συμμετοχή των εργαζομένων στις διεκδικήσεις/κινητοποιήσεις  και ο σωστός προγραμματισμός, αποτελεί κομβικό σημείο.  

Για το ΔΣ

                   Ο Πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραμματέας

                 Μακράκης Γεώργιος                           Τηλιγάδας Κωνσταντίνος