Προτεινόμενη αλλαγή στην λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων

Μια απαράδεκτη και αντιδημοκρατική αλλαγή για την λειτουργία του συμβουλίων, συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο ‘’Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π)’’. Συγκεκριμένα ορίζει στο άρθρο 30 παράγραφος 3, ότι τα “Τα συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν  με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε ο πρόεδρος”.

Με την διάταξη αυτή καταργείται ο λόγος να υπάρχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, που θα τους εκπροσωπήσουν και θα τους υπερασπιστούν. Αντί να αναβαθμίζεται η δημόσια διοίκηση ενισχύοντας την ανεξαρτητοποίησή των συμβουλίων από τις εκάστοτε διοικήσεις, με τον προτεινόμενο τρόπο καταργείται η αυτονομία των συμβουλίων, καθώς χωρίς την σύμφωνη γνώμη του προέδρου δεν θα λαμβάνεται απόφαση!

Καλούμε την ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης να αποσύρει άμεσα την προτεινόμενη διάταξη.