Δηλώνουμε ότι, με την κατάληψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/4/2019 στον ΟΑΕΔ, με απόφασητης Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, για το μείζον ζήτημα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τους συναδέλφους και δεν αποζημιώνονται, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ματαιώθηκε.

Στη συνέχεια δεν συναινέσαμε, ούτε γραπτά ούτε προφορικά για έγκριση οποιουδήποτε θέματος δια περιφοράς.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΑΕΔ

Μακράκης Γεώργιος

Κανελλίδης Δημήτριος