ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                    Αρ. Πρωτ. 368 / 3 -10-2019

Θέμα: Χωρίς  καθαριότητα  οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Τον Ιούνιο του 2018 με τη ΣΟΧ 1/2018 προσελήφθησαν 437  υπάλληλοι καθαριότητας στον ΟΑΕΔ και απομακρύνθηκαν  οι εργολάβοι που για χρόνια  είχαν αναλάβει τις σχετικές υπηρεσίες καθαριότητας. 

Να σημειώσουμε ότι οι εργολάβοι απομυζούσαν οικονομικά τον  Οργανισμό και οι υπάλληλοι καθαριότητας που χρησιμοποιούσαν ήταν κακοπληρωμένοι και εργασιακά υποβαθμισμένοι, το δε κόστος για τον Οργανισμό ήταν αρκετά υψηλότερο.

Η σύμβαση  των συναδέλφων υπαλλήλων καθαριότητας έληξε τη Δευτέρα 30/9. Αντί το Υπουργείο Εργασίας να δώσει μια μικρή παράταση μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τους επιτυχόντες της νέας προκήρυξης, (ΣΟΧ 1/2019), επέλεξε να μείνουν οι υπηρεσίες χωρίς καθαριότητα, επέλεξε να ξαναφέρει τους εργολάβους καθαριότητας,(ελπίζουμε για λίγο) με διοικητική επιβάρυνση και κόστος για τον ΟΑΕΔ.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι, όσο οι Κυβερνήσεις δεν αποφασίζουν να καλύψουν τις θέσεις αυτές με μόνιμο προσωπικό,  θα καταγράφονται τέτοια φαινόμενα, φαινόμενα με υπηρεσίες του ΟΑΕΔ χωρίς καθαριότητα, απολυμένους υπαλλήλους καθαριότητας και τις διοικητικές υπηρεσίες του Οργανισμού να τρέχουν να καλύψουν τις ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ζητούμε την κάλυψη των θέσεων καθαριότητας  με μόνιμο προσωπικό, γιατί αυτονόητα οι θέσεις αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού. 

Ζητούμε την οριστική απομάκρυνση των εργολάβων από όλους τους τομείς του ΟΑΕΔ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                   

    Μακράκης Γ.                                                                                                         Τηλιγάδας Κ.