Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, αφού έλαβε υπόψη της την Ανακοίνωση της Ένωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδας, αλλά και γενικότερα τη διαμορφούμενη κατάσταση σε σχέση με καθαιρέσεις υπηρεσιακών στελεχών, επισημαίνει τα εξής:

1. Στον ΟΑΕΔ,  κρίσεις  προϊσταμένων έχουν να πραγματοποιηθούν από το 2010, με αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων και των διοικήσεων. Αυτό, ωστόσο, δεν δίνει το δικαίωμα  σε καμία διοίκηση και κανέναν διοικητή να τιμωρεί και να καθαιρεί προϊσταμένους Τμημάτων και Διευθύνσεων με «στημένες» και υποκριτικές  αιτιολογίες.

2.  Η διαφάνεια και η αξιοκρατία αποτελούν βασικές αρχές  της Δημόσιας Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση δεν οφείλει μόνο να δείχνει ότι είναι αντικειμενική, αλλά και να το αποδεικνύει καθημερινά. Οι τελευταίες, ωστόσο, ενέργειες της Διοίκησης δεν πείθουν για την ορθολογικότητα και την αντικειμενικότητα των αποφάσεων της.  

3. Οι  καθαιρέσεις  Υπηρεσιακών Στελεχών, οι οποίες συνδέονται με δημοσιεύματα που προκλήθηκαν είτε από κυβερνητικούς βουλευτές (Ζάκυνθος) είτε από άλλα μη θεσμικά «κανάλια ενημέρωσης» δεν αποτελούν  τιμή για τη Διοίκηση του Οργανισμού.

Υπογραμμίζουμε ότι οι θέσεις ευθύνης στον κρατικό μηχανισμό δεν είναι πολιτικές, αλλά διοικητικές και ο ρόλος του κρατικού μηχανισμού είναι να εφαρμόζει τον νόμο ανεξαρτήτως το ποιος ασκεί την εκτελεστική εξουσία.

 Καλούμε τη διοίκηση :

·         να σταματήσει τις αναίτιες καθαιρέσεις υπηρεσιακών στελεχών και να επισπεύσει τη διαδικασία κρίσεων,

·         να διασφαλίσει το ήρεμο κλίμα στις υπηρεσίες του Οργανισμού,

·         να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του Οργανισμού, την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, την ένδεια προγραμμάτων και την αύξηση της ανεργίας.

  Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος       Ο Γ. Γραμματέας 

Μακράκης  Γ             Τηλιγάδας Κ