ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                    Αρ. Πρωτ. 397 / 11-3-2020

 

Πολίτης ξυλοκόπησε Συναδέλφισσα στον ΟΑΕΔ Χαλκίδας, απλά και μόνο επειδή έκανε τη δουλειά της και αρνήθηκε να χορηγήσει βεβαίωση για τρίτο πρόσωπο.

Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή μας στη συνάδελφο και καταδικάζουμε απερίφραστα το γεγονός αυτό που έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες άλλα! Η κακοποίηση εργαζομένων, επειδή απλώς δεν ικανοποιούνται παράλογες απαιτήσεις κάποιων ή για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι καλό δείγμα για την κοινωνία μας.

Χρόνιες παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, οδηγούν σε συμπεριφορές καταδικαστέες . Ένα παράδειγμα παθογένειας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης είναι η έλλειψη προσωπικού ασφαλείας στη συγκεκριμένη υπηρεσία (ζήτημα που έχει τεθεί στο ΔΣ του ΟΑΕΔ).

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τη διοίκηση να καταδικάσει το περιστατικό, να συμπαρασταθεί εμπράκτως στη συνάδελφο και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα αποτροπής τέτοιων συμπεριφορών.  

Καλούμε τη Διοίκηση να συμπαρασταθεί εμπράκτως στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής με ενίσχυση προσωπικού, με συνέχιση της προσπάθειας για απλούστευση των διαδικασιών, με καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ εργαζομένων και συναλλασσομένων.

 

  Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος   Ο Γ. Γραμματέας 

 

Μακράκης Γ     Τηλιγάδας Κ