ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                                Αρ. Πρωτ. 398 / 12-3-2020

                                                                                                           Προς Διοικητή ΟΑΕΔ

Με έκπληξη διαπιστώσαμε την έναρξη του κατασκηνωτικού προγράμματος 70.000 παιδιών, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 μέχρι  31/3/2020…

Επειδή το διάστημα υποβολής αιτήσεων βρίσκεται στην καρδιά της πανδημίας…

Επειδή  παρά την πρόβλεψη για  ηλεκτρονική αίτηση κλπ  ο κόσμος θα πολλαπλασιαστεί στις υπηρεσίες  του ΟΑΕΔ για έκδοση κλειδαρίθμου, πληροφορίες, κατάθεση δικαιολογητικών  κλπ   

Επειδή  η έκδοση του προγράμματος  σ αυτή τη χρονική συγκυρία δε συνάδει με την προσπάθεια αποφυγής της μετάδοσης του κορονοϊού

Παρακαλούμε  να αναστείλετε άμεσα την έναρξη του προγράμματος.