ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                               

Αρ. Πρωτ. 409 / 4-5-2020

Οι πειραματισμοί καλά κρατούν

Όλοι οι εργαζόμενοι διανύσαμε και διανύουμε μια πολύ δύσκολη  περίοδο με αφορμή τις αλλαγές για τον περιορισμό του κορωνοϊού. Η Διοίκηση  τουΟΑΕΔ ακολούθησε καταϊδρωμένη τις  όποιες προστατευτικές διατάξεις, ενώ η μαζικήέ κδοση Δελτίων Τύπου δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά  που έλυνανΑπό σήμερα κι ενώ η εξαποστάσεως εργασία συνεχίζεται κανονικά με σημείο αναφοράς την εβδομάδα για πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου, στονΟΑΕΔ το πάμε μέρα- μέραΑλλάζει δηλαδή πάλι ο προγραμματισμός, ο οποίος γίνεται ημερήσιος εκ περιτροπής, φορτώνοντας  τις υπηρεσίες με ένα νέο γραφειοκρατικό πονοκέφαλο και τους εργαζόμενους με μια εργασιακή κινητικότητα αναγκάζοντάς τους να πηγαινοέρχονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με υπηρεσιακά έγγραφα και με έναν νέο οικογενειακό προγραμματισμό.

Την ίδια στιγμή  οι οδηγίες τουΥπουργείου Εσωτερικών παραβιάζονται από την ίδια τη Γραμματεία Διοικητή η οποία δεν τηρεί τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία ποσοστά αυτοπρόσωπης παρουσίας, το ανώτερο 40%!!!. Ζητούμε τήρηση των μέτρων από όλους και ζητούμε την επαναφορά στονεβδομαδιαίο προγραμματισμό για την εξ αποστάσεως εργασία.