ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                               

Αρ. Πρωτ. 410 / 12-5-2020

Υπεράνω Νόμου ο Διοικητής του ΟΑΕΔ

Τα πράγματα στον ΟΑΕΔ έχουν ξεφύγει και από τη λογική και από τη νομιμότητα.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας!

Σαν να μη έφταναν οι μετακινήσεις από τα υποστελεχωμένα ΚΠΑ προς την υπερδιογκωμένη Γραμματεία Διοικητή, σαν να μην έφταναν οι αυθαίρετες καθαιρέσεις υπηρεσιακών στελεχών με αιτιολογίες που αλλάζουν κάθε μήνα, τώρα έχουμε και εργαζόμενους (Υπεύθυνος του γραφείου) με καθήκοντα από οπουδήποτε!

Πέμπτη 30/4/20120 συνεδριάζει (προφανώς κατ’ εντολή του γραφείου Διοικητή) εκτάκτως  και δια περιφοράς το Υ.Σ με δυο μόνο θέματα, ενώ εκκρεμούν εκατοντάδες αιτήματα συναδέλφων. Μέχρι εδώ όλα καλά; Προφανώς όχι, αλλά τα καλύτερα ακολουθούν….

Το ένα από τα δυο θέματα ήταν μετάθεση  συναδέλφου από επαρχιακή πόλη προς Διεύθυνση Συντονισμού στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ στην Αθήνα. Το Υ.Σ αποφασίζει θετικά. Εντός τριών ημερών ο συνάδελφος πρέπει να εμφανιστεί στη νέα του Διεύθυνση.

Στις 5/5/2020  ο Διοικητής του ΟΑΕΔ αποφασίζει  να προχωρήσει στον ορισμό του συναδέλφου ως "Υπεύθυνου του γραφείου EURES". Μέχρι εδώ όλα καλά; Προφανώς όχι, αλλά τα καλύτερα ακολουθούν….

Πάμε τώρα στα καλύτερα :

Στον Υπάλληλο που με  αίτησή του  και με απόφαση του Υ.Σ  μετατέθηκε από την επαρχία στην Αθήνα  την Πέμπτη 30/4 , σ' αυτόν τον Υπάλληλο,  ανατέθηκαν καθήκοντα υπεύθυνου  EURES πέντε μέρες αργότερα. Για αυτόν τον Υπάλληλο ο Διοικητής αποφασίζει και αποκαλύπτει ότι όλη αυτή η διαδικασία ήταν "θέατρο", καθώς σύμφωνα με απόφασή του ο Υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντά του από το σπίτι του από την επαρχιακή πόλη… Η απόφαση του Διοικητή αναφέρει :  «Τα καθήκοντά του ως Υπεύθυνος του γραφείου EURES θα ασκούνται από την έδρα  του ΚΠΑ2 Τρικάλων» δηλαδή, από οπουδήποτε από τα Τρίκαλα, από το σπίτι του από την καφετέρια από Εργατικό Κέντρο, όχι πάντως από το ΚΠΑ.

                Τα υπηρεσιακά συμβούλια είναι θεσμοθετημένα όργανα  λήψης αποφάσεων και οι αποφάσεις τους θα πρέπει να γίνονται σεβαστές.

                 Με απόφαση του Διοικητή,  μετάθεση συναδέλφου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης  Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης  με ορισμό συγκεκριμένων καθηκόντων «μετασχηματίζεται» αυθαίρετα κατά παράβαση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα σε άσκηση των νέων καθηκόντων του από την παλιά του Υπηρεσία, η οποία προφανώς είναι και κοντά στον τόπο κατοικίας του και στην οποία, προφανώς, δεν ανήκει πια ο συνάδελφος.

                Ο συνάδελφος μετατέθηκε στη Διοίκηση, αλλά θα συνεχίσει να ασκεί τα νέα του καθήκοντά του από τα Τρίκαλα  από τα οποία αιτήθηκε την μετάθεσή του για Αθήνα και την πήρε!!!!

Ρωτούμε τον κ. Διοικητή αν αισθάνεται αυτοκράτορας και αν νομίζει ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι σύννομη γιατί από άποψη δεοντολογίας, χρηστής διοίκησης κλπ δεν το συζητάμε.  

Ρωτούμε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αν είναι νόμιμη η απόφαση Διοικητή.

                               Η Διοίκηση του Οργανισμού είναι υποχρεωμένη, σεβόμενη πρώτα από όλα των εαυτό της, να ανακαλέσει άμεσα τη συγκεκριμένη απόφαση.

Πάμε πάλι….’’ Η Δημόσια Διοίκηση δεν είναι Τσιφλίκι κανενός’’!