Σε σχέση με την νέα αιφνιδιαστική εγκύκλιο για την αλλαγή της διαδικασίας  διενέργειας των ελέγχων έχουμε να επισημάνουμε τα  εξής:

Εισαγωγικά διευκρινίζουμε, σε περίπτωση που διέλαθε της προσοχής των αρμοδίων ότι η καταβολή των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων δεν σχετίζεται με τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Βλέπε σχετικό έγγραφο για διοικητική επαλήθευση-καταβολή επιχορήγησης

Με βάση αυτή τη διαπίστωση δεν κατανοούμε τη λογική της επακόλουθης άκρως γραφειοκρατικής διαδικασίας που προβλέπεται στη νέα εγκύκλιο.

Ας προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα επιμέρους.

Κάθε εβδομάδα οι Περιφερειακοί διευθυντές εκδίδουν   απόφαση ανάθεσης, κάθε Παρασκευή έως την ώρα 13:00, αποστέλλονται από τον προϊστάμενο του ΚΠΑ2, στην Περιφερειακή Διεύθυνση πίνακας με τις προβλέπεται στη αιτήσεις των δικαιούχων για υπαγωγή ή αποπληρωμή, η περιφερειακή Διεύθυνση εκδίδει απόφαση ανάθεσης ελέγχων οι οποίοι θα πρέπει να διενεργηθούν εντός δεκαημέρου

Η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα

Δηλαδή από τα λίγα ελληνικά που ξέρουμε ο  έλεγχος θα διενεργείται εντός δεκαημέρου και προφανώς θα είναι αρνητικός αν δεν  έχει παραδώσει η επιχείρηση στους ελεγκτές  το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται

Αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο σκοπός  της εγκυκλίου τη στιγμή που προσθέτει εργασία στους ήδη επιβαρυμένους υπαλλήλους των ΚΠΑ δημιουργεί κίνδυνο καθυστέρησης πληρωμών (το αντίθετο δηλαδή από τον υποτιθέμενο σκοπό της εγκυκλίου) και γενικότερης απορύθμισης των υπηρεσιών. Εάν επιθυμούν οι αρμόδιοι  να μειώσουν τον  χρόνο πληρωμής και αποπληρωμής των προγραμμάτων απασχόλησης  προτείνουμε να περάσουν  από τα γραφεία απασχόλησης (όχι επιτελικά) και να  βοηθήσουν στη διεκπεραίωση των αιτήσεων των επιχειρήσεων συζητώντας παράλληλα  με τους συναδέλφους προκειμένου να κατανοήσουν  την λειτουργία του ΟΑΕΔ.

Επειδή η εγκύκλιος είναι πρακτικά  ανεφάρμοστη και δημιουργεί πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται προσπαθεί να επιλύσει

Ζητούμε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη εγκύκλιος.