ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος  
Τηλ.2109924316-2109989647
FAX.2109924316
e-mail: omosp.ypal @oaed.gr                                                        
                                                                         Αρ. Πρωτ. 496 / 7-7-2021
                                                                      
                                                                         Προς: Διοικητή ΟΑΕΔ κ.Πρωτοψάλτη

                                                                          Κοινοποίηση: Δικηγορικό Σύλλογος Αθηνών
Θέμα: Η αναδρομικότητα και ο εκδικητικός ΟΑΕΔ

Πρόσφατα ήρθε έγγραφο στα ΚΠΑ2 σύμφωνα με το οποίο πρέπει να γίνει η ανάκληση των Δελτίων Ανεργίας όλων των ανέργων, που ενώ είναι Νομικοί δεν είχαν κάνει την διαγραφή τους από το Δικηγορικό Σύλλογο.

Σύμφωνα με προηγούμενο έγγραφο της Διοίκησης, δικαίωμα εγγραφής είχαν και  οι δικηγόροι, αρκεί να μην ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα. Στη βάσει αυτή άνεργοι νομικοί, που ήταν υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο, εργάζονταν, έπαιρναν ταμεία, ακόμα και εργάζονταν σε Κοινωφελή ή Ειδικά Προγράμματα του ΟΑΕΔ. Γιατί ο ΟΑΕΔ αποδέχτηκε να προσλάβει ΠΕ ΝΟΜΙΚΟ χωρίς να ζητήσει διαγραφή από ΔΣ. Και τί λέει τώρα; Για το δικό μου σφάλμα (εάν είναι σφάλμα) ζητάω ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όλα τα ποσά που είχαν αιτηθεί και είχα εγκρίνει στους ανέργους.Γιατί να γίνει ανάκληση και όχι διακοπή; Γιατί η οδηγία αυτή έχει αναδρομική ισχύ. Τί σημαίνει ανάκληση; Σημαίνει ότι ο ΟΑΕΔ αξιώνει από άνεργα παιδιά μέσα στην παρούσα κατάσταση να καταβάλλουν στον οργανισμό από 3.500€ έως και 10.500€. Και γιατί όλα αυτά;

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και άμεσα η Διοίκηση πρέπει να αναθεωρήσει αυτή θέση. Η εικόνα του ανάλγητου ΟΑΕΔ πρέπει ν  αλλάξει. Η συνέπεια και η συνέχεια της δημόσιας διοίκησης είναι βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης.

Όσοι έχουν ενημερωθεί για τη νέα απόφαση της διοίκησης,  έχουν δηλώσει πως θα κινηθούν δυναμικά, δημοσιοποιώντας το θέμα και ασκώντας κάθε έννομο μέσο. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό καθώς θα αποτελέσει μια κακή αρχή που θα ορίσει τον Οργανισμό ως αναξιόπιστο. Τι θα γίνει αν αύριο αποφασίσει να διαγράψει και άλλους κλάδους και να ζητάει αναδρομικά; Αυτόν τον ΟΑΕΔ θέλουμε;  Θέλουμε έναν Οργανισμό που θα έπρεπε να έχει ως στόχο την απασχόληση και όχι την εκδίκηση και την ανακολουθία. Αν είναι κάτι που πρέπει να ανακληθεί αυτό είναι η οδηγία αυτή και όχι οι κάρτες ανεργίας. Να ανακληθεί πριν να είναι αργά.


                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γ.Γραμματέας

Μακράκης Γ.                                             Τηλιγάδας Κ.