ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 
Τηλ. 2109989647
FAX. 2109924316
e-mail: omosp.ypal @oaed.gr                                                         
                                                                                      Αρ. Πρωτ. 534 / 22-2-2022

                                                                        Προς: Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή ΧατζηδάκηΘΕΜΑ: Αφορολόγητο των ελέγχων, έξοδα κίνησης, υπερωρίες

Κ. Υπουργέ

        Σε συνέχεια της από 16/1/2022 συνάντησής μας, σας υπενθυμίζουμε  εκ νέου το αίτημά μας για το αφορολόγητο των ελέγχων,  που υλοποιούν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ.

        Υπενθυμίζουμε ότι το σχετικό αίτημα, σας το έχουμε υποβάλει γραπτά και προφορικά με την ανάληψη των καθηκόντων σας, καθώς και στις συναντήσεις που ακολούθησαν. Για το συγκεκριμένο θέμα διαμαρτυρηθήκαμε και στην προηγούμενη Ηγεσία του Υπουργείου, η οποία, εντελώς αδικαιολόγητα, έφερε προνομιακή διάταξη νόμου στη βουλή για αφορολόγητο ελέγχων μόνο του ΣΕΠΕ.

        Κύριε Υπουργέ, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε,   μας δηλώσατε ότι θα δείτε το θέμα άμεσα με το ΓΛΚ και θα μας ενημερώσετε. Επειδή έχει παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και η αδικία αυτή σε βάρος των εργαζομένων του ΟΑΕΔ εξακολουθεί να υφίσταται, ζητούμε ενημέρωση και  άμεση επίλυση του ζητήματος.        Είναι αυτονόητο ότι η διάταξη για το αφορολόγητο των  ελέγχων του ΣΕΠΕ είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά εμπεριέχει το στοιχείο της άνισης μεταχείρισης εργαζομένων.  Όπως αυτονόητο είναι ότι η αμοιβή των ελέγχων πρέπει να είναι αφορολόγητη, άλλο τόσο αυτονόητο είναι επίσης ότι δεν χωράει καμιά διάκριση ανάμεσα σε εργαζομένους.

        Ζητούμε την άμεση  κατάθεση σχετικής διάταξης, προκειμένου να αρθεί κάθε αδικία. Ζητούμε επίσης, την καταβολή εξόδων κίνησης για τους συναδέλφους ελεγκτές, οι οποίοι μετακινούνται  σε μακρινές αποστάσεις και καταβάλλουν από την τσέπη τους τα σχετικά έξοδα μετακίνησης, όπως συμβαίνει και με πολλούς εργασιακούς συμβούλους.

        Τέλος σας ενημερώνουμε ότι πολλοί εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ εργάζονται πάρα πολλές ώρες εκτός του νόμιμου ωραρίου και του καθορισμένου αριθμού υπερωριών. Υπάρχουν δηλαδή εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ, που εργάζονται υπερωρίες χωρίς να αμείβονται, πράγμα απαράδεκτο.  Για το λόγο αυτό ζητούμε την αύξηση του αριθμού των υπερωριών.

        Περιμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας.

             Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                 ο Γ.Γραμματέας

Μακράκης Γ.                  Τηλιγάδας Κ.