Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕ∆, σας γνωστοποιούμε ότι προχωράμε σε πενθήμερη απεργιακή κινητοποίηση από 16 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. ∆υστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις γνωρίζοντας ότι η Απεργία μας έχει τις επιπτώσεις της και σε εσάς που καθημερινά συναλλάσσεσθε με τον ΟΑΕ∆.

Την ευθύνη της Απεργίας την έχει αποκλειστικά η Κυβέρνηση. Μια Κυβέρνηση πιστή στους ∆ανειστές, που οδηγεί σε μισθούς και συντάξεις πείνας, σε απολύσεις στον Ιδιωτικό τομέα και σε στρατιές ανέργων με σταδιακή εξάλειψη των ελάχιστων δικαιωμάτων σας. (μειώσεις των επιδομάτων ανεργίας και άλλων παροχών, φραγμούς στα 400 ημερήσια επιδόματα στην τελευταία 4ετία για δικαίωμα νέου επιδόματος, περιορισμός των εποχικών, δήθεν προγράμματα «κατάρτισης – απασχόλησης» ή «κοινωφελή» με ψίχουλα για λίγους που ετοιμάζουν το κλίμα για νέα μείωση του κατώτατου μισθού, ταλαιπωρία των ανέργων σε ατελείωτες ουρές για μία ανανέωση κάρτας, κ.λ.π).

Μια Κυβέρνηση που πέρα από τις μειώσεις των μισθών στον ∆ημόσιο Τομέα, περνάει σ ένα δεύτερο βάρβαρο στάδιο Ξαφνικών Θανάτων Οργανισμών, Κλάδων και Ειδικοτήτων και οδηγεί σε ξαφνικές απολύσεις μέσα στο κατακαλόκαιρο. Απολύσεις που έχουν βάρβαρες συνέπειες για εμάς και τις οικογένειές μας, αλλά οδηγούν στην ανεργία και εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς αναπαράγουν τον φαύλο κύκλο: απολύσεις στο ∆ημόσιο- μείωση της κατανάλωσης – ύφεση στην οικονομία- περισσότερες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Ως Υπάλληλοι του ΟΑΕ∆ έχουμε ακόμη την πολυτέλεια (μας έχουν οδηγήσει να θεωρείται πολυτέλεια το Βασικό ∆ικαίωμα στην Εργασία) και την υποχρέωση ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ για την υπεράσπιση της Εργασίας μας, που εσείς δεν έχετε γιατί απολυθήκατε ή οι νέοι δεν την γνώρισαν ακόμη ή όσοι την γνώρισαν την γεύτηκαν με επισφάλεια και για ένα κομμάτι ψωμί. 

Και όλα αυτά γίνονται με την καλοστημένη προπαγάνδα και επικοινωνιακή πολιτική της δήθεν αξιολόγησης και της Εφεδρείας – Κινητικότητας, επιχειρώντας έτσι η Κυβέρνηση να στρέψει τμήματα της κοινωνίας ενάντια σε άλλα για να περνάει τις βάρβαρες πολιτικές της. Για εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: Αν ήθελαν την κινητικότητα θα «αξιολογούσαν» τον ΟΑΕ∆ και αν ήταν αντικειμενικοί, θα προέκυπτε σίγουρα ΕΛΛΕΙΨΗ προσωπικού και αναγκαιότητα για στελέχωσή του.

Προφανώς αυτός είναι ο λόγος που ο ΟΑΕ∆, ως φορέας κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, εξαιρέθηκε τον Νοέμβριο του 2012 από την κινητικότητα και μάλιστα με Υπουργό Μητσοτάκη τον Ιούλιο του 2013 αποφασίσθηκε η ενίσχυση του με προσωπικό από υπαλλήλους που τέθηκαν σε κινητικότητα τον προηγούμενο Νοέμβριο. Τι άλλαξε και βρέθηκε τώρα να περισσεύουν 263 συνάδελφοι και να οδηγούνται σε διαθεσιμότητα – απόλυση; 

Λίγες καιρό πριν όταν δημοσιεύματα αναφέρονταν στον ΟΑΕ∆, ο ∆ιοικητής και ο Υπουργός Εργασίας μας διαβεβαίωναν ότι δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω και ότι για την Κυβέρνηση ο Οργανισμός έχει εξέχοντα ρόλο στην καταπολέμηση της Ανεργίας, οπότε θα αναβαθμιστεί και θα ενισχυθεί με προσωπικό (!!!). Τι άλλαξε λοιπόν ξαφνικά και βρέθηκε ότι επαρκούμε για την καταπολέμηση της ανεργίας και περισσεύουμε κιόλας; 

Το τωρινό κύμα Εφεδρείας – Απόλυσης εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο, καλά οργανωμένο σχέδιο υποβάθμισης, συρρίκνωσης και εκχώρησης αντικειμένων του έργου του ΟΑΕ∆ σε ιδιώτες. Φαίνεται ότι για την κυβέρνηση οι πόροι του ΟΑΕ∆ (8 δις οφείλονται στον Οργανισμό και το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από εισφορές των εργαζομένων) αντί να δοθούν σε αξιοπρεπή επιδόματα, σε προγράμματα απασχόλησης για την ουσιαστική καταπολέμηση της Ανεργίας, στον Κοινωνικό Τουρισμό, στην Επιδότηση Ενοικίου και στη Στεγαστική Πολιτική, θα δοθούν με τρόπο και σχεδιασμό για να εκπληρώσουν το σχέδιο «Φτηνά και Επισφαλή Εργατικά Χέρια».

Σ’ ένα θερμό φθινόπωρο για εμάς, που έχει επιπτώσεις στην καθημερινή σας συναλλαγή με τον ΟΑΕ∆, ζητάμε αφενός την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΑΣ και αφετέρου τη  συστράτευση όλων μας! Θα πρέπει ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΑΝΕΡΓΟΙ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ) να δημιουργήσουμε ένα πλατύ, αλληλέγγυο, κοινωνικό μέτωπο για να ανατρέψουμε τις Κυβερνητικές Πολιτικές της φτώχειας και της εξαθλίωσης. 

Βρισκόμαστε σε μονόδρομο και μόνο ενωμένοι και αλληλέγγυοι μπορούμε να φτάσουμε σε ξέφωτο!