Αρ. Πρωτ.287 / 12 –9-2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

το 34ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων και σε αυτό καθορίζονται το νέο διεκδικητικό πλαίσιο και ο προγραμματισμός δράσης για την επόμενη χρονιά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οξυμμένα και ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας, ως αποτέλεσμα πολυπαραγοντικών φαινόμενων και χρόνιων παθογενειών, θεωρούμε απαραίτητο να συγκεντρώσουμε τις απόψεις σας και να τις εκθέσουμε στο Συνέδριο.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε και παροτρύνουμε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους να καταθέσουν τις απόψεις τους, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους, μέχρι την Τετάρτη 27/9 στο email: omosp.ypal@oaed.gr

Οι παρεμβάσεις θα ομαδοποιηθούν και θα τεθούν στο Συνέδριο για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.   

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γ. Γραμματέας

 

Μακράκης Γ.            Σπύρου Σ.