Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!
Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία κατέθεσε αίτηση για την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε από τα μέλη μας σαν εισφορά αλληλεγγύης για το έτος 2011 και εξής. Για το έτος 2011 υπήρχε κίνδυνος παραγραφής της αξίωσης μας αυτής προς το δημόσιο, σε περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει αντισυνταγματική τη συγκεκριμένη εισφορά στο μέλλον. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας κρατάμε ενήμερους.