Αρ.Πρωτ.56/3-2-2014

Προς: Ενώσεις μέλη μας 

Προς όλες τις υπηρεσίες 

Σας ενημερώνουμε οτι τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Υπαλληλων ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oyoaed.gr  Με την ελπίδα οτι θα συμβάλλει στην πληρέστερη και πιο αξιόπιστη ενημέρωσή σας, καθώς, επίσης, και στο άνοιγμα ενός ακόμα διαύλου επικοινωνίας μεταξύ μας, σας καλούμε να την επισκεφθείτε.

Για τους πιο μυημένους «κυκλοφορούμε» και στο facebook : https://www.facebook.com/oyoaed

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον καλό συνάδελφο Δημοσθένη Μεσσήνη, ο οποίος με απόλυτη ανιδιοτέλεια μας διέθεσε τις γνώσεις του και επιμελήθηκε την κατασκευή των ιστοσελίδων μας.

Ευχαριστούμε, επίσης, τους συναδέλφους από το Τμήμα Εκδόσεων του Οργανισμού μας για τη δημιουργία του λογότυπου, καθώς και για τη γενικότερη παροχή βοήθειας, όποτε αυτή τους έχει ζητηθεί.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                  Γ. Γραμματέας

Μακράκης Γεώργιος         Ρέππας Ιωάννης