Αρ. Πρωτ. 78 / 7-5 – 2014

Προς τις Ενώσεις Μέλη μας

Προς Όλες τις Υπηρεσίες

Θέμα: «Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων»

Συνάδελφοι,  συναδέλφισσες ,

Όπως γνωρίζετε ήδη, ο τρόπος αξιολόγησης άλλαξε. Άλλαξε για να εξυπηρετήσει τους προφανείς στόχους της κυβέρνησης. Όλα αυτά μάλιστα, με την εκ των προτέρων «σοφή πρόβλεψη» του νομοθέτη για τα ποσοστά των αρίστων, των μέτριων και των ανεπαρκών συναδέλφων. Για την τελευταία δε κατηγορία των ανεπαρκών συναδέλφων προβλέπει «ο σοφός Υπουργός» ότι  οι ανεπαρκείς υπάλληλοι  είναι τουλάχιστον 15%. Ποσοστό μικρότερο του 15% δε γίνεται δεκτό και τιμωρείται… Βέβαια, δεν ισχύει το ίδιο με τους αρίστους. Αυτοί σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από τους προβλεπόμενους.

Επειδή ο στόχος είναι προφανής

Επειδή όπως έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις, αυτός ο τρόπος αξιολόγησης θα επαναφέρει ένα δημόσιο τομέα με άκρως πελατειακά χαρακτηριστικά

Επειδή αυτός ο τρόπος αξιολόγησης θα δημιουργήσει κλίμα ανθρωποφαγίας στις υπηρεσίες.

Επειδή αυτός ο τρόπος αξιολόγησης είναι εμπόδιο σε όποια συλλογική προσπάθεια,  σε όποια συλλογική δουλειά,  και προωθεί  τον ατομισμό, την απόκρυψη γνώσεων, τη διάλυση της δημόσιας διοίκησης.

Επειδή δεν υπάρχει καμιά λογική εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος

Για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε χρέος να αντιδράσουμε και να ακυρώσουμε στην πράξη αυτό τον υπαλληλοκτόνο και συναδελφοκτόνο νόμο.

Συνάδελφε,

Η εφαρμογή του νόμου τρέχει με γρήγορους ρυθμούς (μέχρι 19/5 πρέπει να γίνει ο επιμερισμός των ποσοστών και μέχρι 19/7 να υποβληθούν οι εκθέσεις αξιολόγησης). Μετά την αξιολόγηση «ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». Κανένας βουλευτής, διοικητής, κομματικός ή συνδικαλιστικός παράγοντας, δεν πρόκειται να σας σώσει. Η μόνη λύση, η μόνη ελπίδα, είναι να παλέψουμε όλοι μαζί για να μην εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η προδήλως αντισυνταγματική αξιολόγηση, να μην ξεκινήσει καθόλου η εφαρμογή της.

Ως Ομοσπονδία έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας και την κάθετη αντίθεσή μας σε αυτό το νομοθετικό έκτρωμα, σε αυτό τον ανθρωποφάγο νόμο.

Σας καλούμε με κάθε τρόπο να αντισταθείτε στην πράξη σε οποιαδήποτε  προσπάθεια εφαρμογής του.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αντισταθούν στην πράξη στην εφαρμογή  του αντισυνταγματικού αυτού νόμου.

Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία μας να ενημερώσουν επαρκώς τους συναδέλφους, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν κατάλληλο  (Να οργανώσουν συσκέψεις, περιοδείες, συλλογή υπογραφών, γενικές συνελεύσεις και κάθε είδους δράσεις με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση των εργαζομένων. Ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση δεν είναι υπόθεση καθενός ξεχωριστά, αλλά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μαζικής και συλλογικής δράσης).

Σας καλούμε να υποστηρίξετε τις αποφάσεις  της  ΑΔΕΔΥ για απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας όσον αφορά στην εφαρμογή του νόμου της αξιολόγησης,προκειμένου να υλοποιηθεί η αποχή των υπαλλήλων από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την αξιολόγηση. Αυτή αφορά σε πρώτη φάση τους Γενικούς Διευθυντές και στη συνέχεια όλους όσους κληθούν να λάβουν μέρος με οποιοδήποτε ρόλο (αξιολογούμενους και αξιολογητές).

Πιο συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή και στο πλαίσιο των συνήθων καθηκόντων των εργαζομένων, δεν εκτελούνται μόνο οι εργασίες που σχετίζονται:

α) Με την έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών. (Αφορά Γενικούς Διευθυντές)

β) Με τη σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο. (Αφορά όλους τους υπαλλήλους)

γ) Με τη σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή. (Αφορά τους προϊσταμένους-εισηγητές)

 δ) Με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή. (Αφορά τους Διευθυντές)

Βασικό αίτημα του απεργιακού μας αγώνα είναι η ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 και η τελική του κατάργηση, αλλά και η μη προώθηση των νέων ρυθμίσεων για τη μισθολογική καθήλωση των υπαλλήλων που περιλαμβάνει ακόμη και θεσμοθέτηση του ατομικού μισθού.

Οι Γενικοί Διευθυντές, το σύνολο των προϊσταμένων στο Δημόσιο, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι, καλούνται να συμμετέχουν στον απεργιακό αγώνα διαρκείας για να ακυρώσουμε τα νέα σχέδια της Κυβέρνησης.

Θεωρούμε πως η κήρυξη και η συμμετοχή σε αυτή τη μορφή απεργιακής κινητοποίησης διαρκείας που βασίζεται σε σχετική παλιότερη εμπειρία, στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία και στο ν.1264/1982, είναι ένα ισχυρό όπλο που μπορεί να θωρακίσει όλους τους εργαζόμενους και να μεταφέρει την ευθύνη από προσωπική-υπηρεσιακή στα συλλογικά συνδικαλιστικά όργανα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία έχει προσφύγει νομικά εναντίον του νόμου και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.