Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ καταγγέλλει το «κυνήγιανέργων» και το εμπόριο ελπίδας το οποίο εξελίσσεται μετην «εγκατάσταση» των ΚΕΚ έξω από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και την αγωνιώδη προσπάθειά τους να προσεγγίσουν ανέργους με κάθε τρόπο, για τη δική τους επιχείρηση. Στην προσπάθειά τους μάλιστα αυτή, κάποιοι έχουν ξεφύγει και χρησιμοποιούν ελαφρώς παραλλαγμένο το σήμα του ΟΑΕΔ, παραπλανώντας τους ανέργους. Τα «λεφτά από ότι φαίνεται είναι πολλά» και  ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, τους έχει εξωθήσει σε συμπεριφορές και πρακτικές που προσβάλουν κυρίως  τους ίδιους τους ανέργους.

Υπενθυμίζουμε ότι η εργασία αποτελεί δικαίωμα και πως ο μοναδικός Δημόσιος Φορέας Απασχόλησης στην Ελλάδα είναι ο ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι άνεργοι δεν είναι πελάτες αλλά πολίτες με αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να επανεξετάσει τη στάση του απέναντι στα ΚΕΚ  και να σταματήσει να εκδίδει προγράμματα τύπου Voucher που απλώς στέλνουν πελάτες στα ΚΕΚ, χωρίς όφελος για τους ανέργους και με τεράστια ποσά να πηγαίνουν στους «ΚΕΚάρχες» αντί στους ανέργους.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού απαρτίζεται από ένα έμψυχο δυναμικό με πείρα και γνώση επάνω στις τοπικές αγορές εργασίας που μπορεί ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ανά πάσα στιγμή να διαχειριστεί πολιτικές απασχόλησης, αρκεί να τους δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία, χωρίς να χρειάζεται η διαμεσολάβηση των οποιονδήποτε ΚΕΚ ή εταιρειών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (γραφείων ευρέσεως εργασίας) επ’ αμοιβή.

Πολιτική στη απασχόληση δεν μπορεί να υπάρξει με μεσάζοντες. Ας  μας  πουν πόσα χρήματα καρπώνονται αυτοί οι ιδιωτικοί φορείς για τον κάθε άνεργο ξεχωριστά που εντάσσουν στα προγράμματά τους, για να τους πούμε πόσες ουσιαστικές ενεργητικές πολιτικές (με ΑΜΕΣΟ αποτέλεσμα για τον άνεργο και την κοινωνία) θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε.

Τώρα προτού να είναι αργά, θα πρέπει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού να ενδυναμωθεί με δράσεις και προγράμματα αποτελεσματικά για την Ελληνική κοινωνία. Καλούμε τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας να διαισθανθεί και να αντιδράσει στο γεγονός ότι Ευρωπαϊκοί πόροι που κατευθύνονται ουσιαστικά προς αυτούς για την αύξηση της απασχόλησης και την μείωση της ανεργίας στην χώρα μας καταλήγουν στις τσέπες λίγων
Καλούμε τη Διοίκηση του Οργανισμού να παρέμβει επί των τύπων και επί της ουσίας (δικαστικά και εξωδίκως) προς όφελος των ανέργων και της κοινωνίας.

Καλούμε επίσης την Διοίκηση του Οργανισμού και το Υπουργείο Εργασίας να διασφαλίσει τον Δημόσιο χαρακτήρα του Οργανισμού διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών στην απασχόληση απέναντι στην ελληνική κοινωνία και τον κάθε άνεργο πολίτη ξεχωριστά. 

 Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

 

Μακράκης Γεώργιος            Ρέππας Ιωάννης