Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή 3 και 4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε  το 31ο τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού. Υπερψηφίστηκε, επίσης, το διεκδικητικό πλαίσιο και το πρόγραμμα δράσης. Για τα συμπεράσματα του Συνεδρίου και της Ημερίδας  θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.  

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο αφορά στην  «αξιολόγηση» και τον Νόμο 4052/2014. Το Συνέδριο αποφάσισε και επιβεβαίωσε αποφάσεις των  Ενώσεων μας και του ΔΣ της Ομοσπονδίας για   Αποχή-Απεργία από κάθε διαδικασία  εφαρμογής του Νόμου για την προσχηματική αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι:

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι η Ομοσπονδία έχει καταθέσει εξώδικο από 30/6/2014 προς το Διοικητή του Οργανισμού και τους Γενικούς Διευθυντές του Οργανισμού, προκειμένου να μην προχωρήσουν σε κανένα στάδιο εφαρμογής του Νόμου για την προσχηματική και προδήλως αντισυνταγματική αξιολόγηση, είναι δε έτοιμη να προσβάλει με αίτηση αναστολής οποιαδήποτε πράξη εκδοθεί στο πλαίσιο του Νόμου 4250/2014.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και επειδή:

Συμμετέχουμε  στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014 και στη Συγκέντρωση Πλατεία Κλαυθμόνος ώρα 11:00πμ  Συμμετέχουμε στα Συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα