Αρ. Πρωτ. 108 / 18-7–2014
Προς τις Ενώσεις Μέλη µας
Προς Όλες τις Υπηρεσίες

Θέμα: «Συμμαχία  ( ; ) για την εργασία»

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «PARES», ανακοινώθηκε η συνεργασία του ΟΑΕΔ με την ManpowerGroup, την ΜΕΝΟΝ Network και την Μ.Κ.Ο. Praksis.

Αντιγράφουμε από το δελτίο τύπου του Οργανισμού :

«Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να βοηθήσει  την ένταξη 200 νέων άνεργων  πτυχιούχων  των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του  ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας. […] Το πιλοτικό πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία», επιλέχθηκε πρώτο – μεταξύ 53 προτάσεων που αξιολογήθηκαν – και εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «PARES», η οποία ενισχύει την ανάπτυξη συνεργασιών, μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπηρεσιών απασχόλησης. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 17 μηνών, έχει ως στόχο την ομαλή και βιώσιμη μετάβαση 200 ανέργων νέων αποφοίτων των σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) στην αγορά εργασίας και την διατήρηση τουλάχιστον 60 εξ’ αυτών – για τουλάχιστον έξι μήνες – σε κανονικές, βιώσιμες και μακράς διάρκειας θέσεις εργασίας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα»

 

Μετάφραση: 60 άνεργοι, θα απασχοληθούν για έξι μήνες σε ένα πρόγραμμα για το οποίο ήδη πραγματοποιήθηκε ημερίδα.

Ερωτήματα:

  1. Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος;
  2. Πόσα χρήματα από τον προϋπολογισμό αυτό θα διατεθούν στους ανέργους;
  3. Πόσο κοστίζει η «διαμεσολάβηση» από τις εταιρείες ManpowerGroup, ΜΕΝΟΝ Network και τη  Μ.Κ.Ο. Praksis;
  4. Ποιες ακριβώς υπηρεσίες θα παρέχουν στους 200 άνεργους-πτυχιούχους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ οι ιδιωτικές εταιρείες αυτές;
  5. Τις υπηρεσίες αυτές δεν μπορεί να τις προσφέρει το στελεχιακό δυναμικό του ΟΑΕΔ και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος «μεσολάβησης»;

Διευκρινίζουμε ότι δεν είμαστε ως εργαζόμενοι δογματικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε  συνεργασία και σε οποιαδήποτε σύμπραξη. Απαιτούμε όμως κάθε τέτοια συνεργασία να διασφαλίζει και να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον.

   Δημόσια θέτουμε ερωτήματα και επιζητούμε δημόσιες απαντήσεις. Ως εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ, ως δημόσιοι λειτουργοί, επιδιώκουμε:

Αναμένουμε απαντήσεις….

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος                   Ο Γ. Γραμματέας

 

Μακράκης Γεώργιος                Ρέππας Ιωάννης