Συνάδελφοι

Το γενικό συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ συνεδρίασε στις 21 Αυγούστου και αποφάσισε την συνέχιση της αποχής από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον νόμο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Εξουσιοδότησε επίσης την Εκτελεστική επιτροπή να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Έτσι απεστάλη στις 25 Αυγούστου εξώδικο προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Συνάδελφοι η αποχή μας συνεχίζεται κανονικά και με το νόμο πλέον μετά την επαναπροκήρυξη από το Γενικό συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ. Η συμμετοχή των συναδέλφων στην αποχή αυτή είναι καθολική!

Δεν σταματάμε, δεν επαναπαυόμαστε! Ο νόμος αυτός θα καταργηθεί στην πράξη από εμάς!

Σας επισυνάπτουμε για δική σας ενημέρωση την απόφαση του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ και το εξώδικο που απεστάλη.