ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

 

            Αρ. Πρωτ. 242 / 13 -7 - 2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη στο θέμα της ιδιότητας των ανέργων σπουδαστών ΙΕΚ, ζήτημα για το οποίο είχαμε ζητήσει την επίλυσή του με την  Αρ. Πρωτ. 232 / 23 -5 – 2016  παρέμβασή μας. Για το συγκεκριμένο θέμα είχε πραγματοποιηθεί και συνάντηση της Ομοσπονδίας μας  με ανέργους σπουδαστές ΙΕΚ.


Η απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ είναι  προς τη θετική κατεύθυνση. Οφείλουμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι με την εν λόγω απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, δημιουργείται αναίτια μια ουσιώδης διάκριση για το πότε κάποιος σπουδαστής θεωρείται άνεργος. Η απόφαση του Οργανισμού αναγνωρίζει ως άνεργο μόνο τον σπουδαστή που λαμβάνει επίδομα ανεργίας και για το χρονικό διάστημα που το λαμβάνει, ενώ για τους μη επιδοτούμενους ανέργους σπουδαστές  το χρονικό διάστημα των σπουδών τους δεν λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.


Ως εκ τούτου και για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, ζητούμε την περαιτέρω και οριστική ρύθμιση του θέματος με την ίση αντιμετώπιση όλων των ανέργων  Σπουδαστών ΙΕΚ, με την ίση αντιμετώπιση όλων των ανέργων .