Αρ. Πρωτ. 275/ 27 -4 – 2017

Θέμα: Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος  σε σχέση με την καταβολή της μισθοδοσίας        .

Κατόπιν πολλών  ερωτημάτων από συναδέλφους  σας ενημερώνουμε ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε υπαλλήλου να επιλέξει το τραπεζικό ίδρυμα μέσω του οποίου θα του καταβάλλεται η μισθοδοσία.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ έχει στείλει αίτημα στα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τις προσφορές τους σχετικά με τη μισθοδοσία. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διερεύνησης θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα επιλογής!

Για το Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.           ΣΠΥΡΟΥ Σ.