Δηλώνουμε ότι, με την κατάληψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/4/2019 στον ΟΑΕΔ, με απόφαση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, γιατομείζονζήτηματωνελέγχων που πραγματοποιούνται από τους συναδέλφους και δεν αποζημιώνονται, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ματαιώθηκε. Στησυνέχεια δεν συναινέσαμε, ούτε γραπτά ούτε προφορικά για έγκριση οποιουδήποτε θέματος δια περιφοράς.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΑΕΔ

Μακράκης Γεώργιος

Κανελλίδης Δημήτριος