Προς Διοικητή ΟΑΕΔ κ. Σπ. Πρωτοψάλτη

Θέμα: Ορισμός συνάντησης

 1. Ολοκλήρωση  Οργανογράμματος  με τις απαραίτητες τροποποιήσεις που προτείνουμε και έναρξη διαφανούς  διαδικασίας  κρίσεων προϊσταμένων  με  αποφυγή τοποθετήσεων
 2. Ένταξη στο μόνιμο προσωπικό του ΟΑΕΔ των συναδέλφων που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις και προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού στον ΟΑΕΔ και στους ΒΝΣ  
 3. Πληροφοριακά συστήματα 
 4. Επίλυση στεγαστικών προβλημάτων Υπηρεσιών ΟΑΕΔ και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 
 5. Προγράμματα ΟΑΕΔ/αξιοποίηση αποθεματικών ΟΑΕΔ
 6. Νομική Κάλυψη εργαζομένων ΟΑΕΔ 
 7. Εκπαίδευση εργαζομένων 
 8. Στήριξη   του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του ΟΑΕΔ
 9. Άμεση επίλυση των εκκρεμοτήτων του πρώην  ΟΕΚ (παραχωρητήρια κλπ) και αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού του ΟΑΕΔ
 10. Καταβολή των εξόδων κίνησης στους Υπαλλήλους/ελεγκτές.
 11. Μείωση του ωραρίου συναλλαγής με το κοινό στο ΚΠΑ με αλλαγή ωραρίου λήξης συναλλαγών από 13:30, που ισχύει σήμερα, σε    13:00
 12. Καλύτερος συντονισμός και επικοινωνία των Κεντρικών Υπηρεσιών με τα ΚΠΑ
 13. Κατάργηση του πλαφόν των 400 ημερών επιδοτούμενης ανεργίας την τελευταία τετραετία για τους επιδοτούμενους ανέργους
 14. Κοινωνικός τουρισμός για όλους τους εργαζόμενους

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            Μακράκης Γ.                                                              Τηλιγάδας Κ.