Παράσταση στο ΔΣ του ΟΑΕΔ πραγματοποίησαν την Τρίτη 23 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της ΟΥ ΟΑΕΔ Γιώργος Μακράκης  και το Μέλος του ΔΣ της ΠΕΥ ΟΑΕΔ Αγραφιώτου Ουράνια. Στο ΔΣ παρευρίσκονταν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε αυτό Δημήτρης  Κανελλιδης και  Χάρης Βέττας. Σκοπός της παράστασης ήταν η ενημέρωση του ΔΣ για τον παράλογο, αντισυνταγματικό και ανεφάρμοστο νομό 4250/14 που αφορά την Προσχηματική αξιολόγηση καθώς και για τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ να απέχουν από οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά στην αξιολόγηση "μαϊμού" .

Τέλος, ζητήθηκε από το ΔΣ του Οργανισμού να εκφράσει με σαφήνεια και καθαρότητα την άποψη του περί του νομού, και να διατυπώσουν γνώμη επί του θέματος.

Την ίδια μέρα ο Διοικητής απέσυρε από την ημερήσια διάταξη θέμα που αφορούσε συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων για την εφαρμογή του  ως άνω Νόμου.