του Γιώργου Μπαζιάνα αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

            Είναι πραγματικά παράδοξο ότι ο ΟΑΕΔ σε εποχή ύφεσης και αλματώδους αύξησης της ανεργίας δεν εφαρμόζει ενεργητικές πολιτικές ανάλογες του βαθμού κρισιμότητας της κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα. Το επιτελείο της Διοίκησης του ΟΑΕΔ αγωνιωδώς προσπαθεί επικοινωνιακά να πείσει την κοινωνία για το αντίθετο. Οι υπάλληλοι στον ΟΑΕΔ και οι επιχειρήσεις, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο, τα πάντα είναι παλαιότεροι σχεδιασμοί, και το χειρότερο ότι αυτοί οι σχεδιασμοί έγιναν κάτω από διαφορετικές οικονομικές συνθήκες. Άλλωστε στο ίδιο το Υπουργείο Εργασίας επικοινωνιακά οι ενεργητικές παρεμβάσεις του ΟΑΕΔ δεν υπάρχουν.

            Οι προτεραιότητες του Οργανισμού για το 2020 και το 2021 θα έπρεπε να είναι, α) η προστασία της ανεργίας β) η διατήρηση του προσωπικού στις επιχειρήσεις με όρους όμως διατήρησης και προάσπισης των εργασιακών σχέσεων αλλά και γ) η συνδυασμένη ενεργητική πολιτική απασχόλησης που να στηρίζεται στις ανάγκες των ιδίων ανέργων (εργαλεία στον οργανισμό υπάρχουν, βλέπε profiling) στην υποβοηθητική συμβουλευτική στήριξη και εμψύχωση των ανέργων (ιδίως στις σημερινές συνθήκες έλλειψης θέσεων εργασίας) και κυρίως στην ενίσχυση των κινήτρων δημιουργίας πραγματικών θέσεων εργασίας (και όχι θέσεων πρακτικής, κατάρτισης ή θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας)
           
Ο ΟΑΕΔ είναι υποχρεωμένος να αναπροσαρμόζει τους στόχους του σύμφωνα με τις  συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και την αγορά εργασίας εξασφαλίζοντας την απασχόληση για το εργατικό δυναμικό και την προστασία του.


           
Γιατί όμως ο ΟΑΕΔ δεν σχεδιάζει προγράμματα διατήρησης προσωπικού? Δεν έχει την τεχνογνωσία; Κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία υπόθεση;
            Τ
α προγράμματα διατήρησης προσωπικού αλλά και τα κοινωφελή προγράμματα χαρακτηρίζονται ως προγράμματα ειδικού σκοπού που στόχο έχουν σε συνθήκες ύφεσης και κρίσης της οικονομίας ή να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης ή να διατηρούν άλλες θέσεις υψηλού ρίσκου. Από τη μια πλευρά τονώνουν την πεσμένη λόγω ύφεσης καταναλωτική ζήτηση και από την άλλη συντηρούν και να αναπτύσσουν τις  δεξιότητες  του ανθρώπινου δυναμικού, εξασφαλίζοντας την παραμονή των εργαζομένων στην θέση εργασίας που κατείχαν.
             
Δεν έχει την τεχνογνωσία; Προ 10ετίας ο ΟΑΕΔ λειτούργησε με επιτυχία (και σε διευρυμένο αριθμό επιχειρήσεων) προγράμματα διατήρησης προσωπικού τα οποία ανακούφισαν τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έφεραν εις πέρας. Ο ΟΑΕΔ απέκτησε την απαραίτητη  τεχνογνωσία, απέδειξε ότι όταν στηρίζεται στους εργαζομένους του, πάντα πετυχαίνει στόχους .
             
Η κυβέρνηση έχει επιλέξει σ'αυτές τις συνθήκες, παραμερίζοντας τον δημόσιο φορέα απασχόλησης, να εφαρμόσει αποκλειστικά το πρόγραμμα  συν-εργασία (και όχι κάποιο άλλο πρόγραμμα διατήρησης προσωπικού πλήρους απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ) για καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Δυστυχώς όμως με το πρόγραμμα Συν-εργασία θα συνεχιστεί η πολιτική αποσάθρωσης των εργασιακών σχέσεων θα συνεχιστεί η μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, θα αυξηθεί δυστυχώς η ύφεση στην οικονομία
             
Η κυβέρνηση παράλληλα συνειδητά, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ (Φινλανδία) που αυξάνουν τους πόρους του αντίστοιχου δημόσιου φορέα τους για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών αποδυναμώνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του δικού μας δημόσιου φορέα απασχόλησης ΟΑΕΔ.  Εδώ και ένα χρόνο, λίγους μήνες μετά την εκλογή της  έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο οικονομικής εξόντωσης του μοναδικού δημόσιου φορέα απασχόλησης στην Ελλάδα, μειώνοντας σταθερά και με συνέπεια τους πόρους του οργανισμού. Το σχέδιο εξελίσσεται αργά αλλά με ιδιαίτερη ακρίβεια. Τα οδυνηρά αποτελέσματα αυτού του σχεδίου για τον ίδιο τον ΟΑΕΔ και για την κοινωνία γενικότερα, θα γίνουν ορατά όταν οι αστοχίες της κυβέρνησης θα πλήξουν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και οι αναγκαίες δραστικές δημόσιες πολιτικές αντιμετώπισης “των κρίσεων της εργασίας” θα είναι περιορισμένες.
           
Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ σωστά, προτάσσει σαν λύση στα προβλήματα που προκύπτουν από τις αστοχίες της κυβέρνησης, πολιτικές απασχόλησης που θα πρέπει να απλωθούν σε όλη τους την έκταση, με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά κυρίως μέσα από τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το αναμενόμενο δίκτυ προστασίας των ανέργων και της κοινωνίας.